Návštevy na základných školách

Návštevy na základných školách

V dňoch 15.-16. novembra naši žiaci navštívili základné školy.

Lenka Liptáková I.A, Berta Hudina I.B,Alexandra Alexyová II.B, Šimon Figlár II.B, Timea Miľovčíková II.B, Alžbeta Šlosárová II.B navštívili ZŠ s MŠ sv. Kríža, ŽŠ Nižná brána a ZŠ Grundschule, kde prezentovali ponuku štúdia na našej škole žiakom 9. ročníkov, ktorí už v najbližších týždňoch budú podávať prihlášky na štúdium na stredné školy.
Základným školám týmto ďakujeme, že nám umožnili prezentovať sa na ich pôde. Už teraz sa tešíme na návštevy ďalších základných škôl.
Pokračovali sme v ďalšom bloku návštevou základných škôl do konca novembra. 
Tentokrát naše kroky smerovali mimo naše mesto  Kežmarok. Navštívili sme základné školy v meste Spišská Belá, a taktiež v obciach Ľubica, Vrbov a Lendak. Spoločne so žiakmi z triedy II.B (Timea Knapiková, Viktória Baranová, Simona Borovská, Ema Bieľaková, Katka Kraváriková, Katka Andrášová, Henrieta Hanáčková, Laura Pivková, Šarlota Mačičáková)  sme predstavili deviatakom učebný odbor, možnosti štúdia a mimoškolských aktivít na našej škole.  Ďakujeme veľmi pekne vedeniu jednotlivých škôl za navodenie príjemnej atmosféry a umožnenie predstaviť naše gymnázium na pôde jednotlivých základných škôl.
Tešíme sa na našich budúcich spolužiakov a kamarátov na pripravovanom DOD 15.12.2022.

Mgr. Dominik Ilaš