Ocenená pani profesorka Mária Goceliaková

Ocenená pani profesorka Mária Goceliaková

V piatok 16. novembra 2018 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutočnili prezentácie prác žiakov základných a stredných škôl v rámci projektu Nenápadní hrdinovia.

V jubilejnom 10. ročníku sa organizátori rozhodli na základe žiackych nominácií oceniť pedagógov, ktorí  viedli a vedú žiakov pri hľadaní nenápadných hrdinov a spracovaní ich životných osudov. Na podnet bývalých žiakov našej školy – Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a zároveň účastníkov predchádzajúcich ročníkov projektu Nenápadní hrdinovia bola ocenená bývalá učiteľka nášho gymnázia pani Mária Goceliaková. Už ako dôchodkyňa sa od prvého ročníka venovala každoročne tomuto projektu.

Počas desiatich ročníkov  pod jej gesciou odprezentovali žiaci školy životné príbehy ľudí – nenápadných hrdinov v boji proti totalite, ktoré boli spracované v deviatich prácach. Do projektu bolo zapojených 15 žiakov, mnohí opakovane vo viacerých ročníkoch. O kvalite prác svedčí fakt, že jedna z nich sa umiestnila v bronzovom pásme, dve v striebornom pásme  a až päť v zlatom pásme.

K oceneniu srdečne blahoželáme a ďakujeme za dlhoročnú prácu v tomto projekte so žiakmi našej školy. Veríme, že aj v budúcnosti sa medzi žiakmi  nájdu takí, ktorí sa do tohto projektu zapoja a objavovaním nenápadných hrdinov minulosti budú spoznávať našu históriu.

Daniela Čekovská