OZNAM

OZNAM

Zákonní zástupcovia, žiaci.

Na základe epidemiologického vývoja v okrese Kežmarok, usmernenia MŠVVaŠ a ÚVZ v týždni od pondelka 26. apríla 2021 do 30. apríla 2021 pokračujeme v 1. až 3. ročníku v dištančnej forme vyučovania.

Končiaci ročník pokračuje v prezenčnej forme podľa dohodnutej schémy a rozvrhu.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy