Pavol Országh Hviezdoslav a Ján Chalupka

Pavol Országh Hviezdoslav a Ján Chalupka

Koncom septembra sa uskutočnil v kine Iskra odborný seminár venovaný P. O.
Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku. Študenti III.A triedy
si vypočuli tri prednášky. Literárny historik Augustín Maťovčík sa vo svojom príspevku
venoval málo známym informáciám o P. O. Hviezdoslavovi. Odborný pracovník Slovenskej
národnej knižnice Pavol Máťuš vystúpil s témou Prečo práve Hviezdoslav? A na záver
historička a spisovateľka Nora Baráthová porozprávala o živote J. Chalupku a o jeho vzťahu k
Babette von Wieland.

Keďže toto podujatie bolo možné sledovať aj online, tak triedy II.A a II.B v rámci
hodín slovenského jazyka si vypočuli zaujímavé informácie o živote významných
spisovateľov.

 

Andrea Petrášková