Piatok 27. novembra bol venovaný vede

Piatok 27. novembra bol venovaný vede

V  piatok 27. novembra sa v celej Európe vedci v rámci festivalu Európska noc výskumníkov snažili laickej verejnosti priblížiť svoju vedeckú prácu a oboznámiť ju s najnovšími poznatkami. Vzhľadom na zlú epidemickú situáciu sa prezentácie preniesli do online priestoru.

Do aktivity sa zapojili aj slovenskí vedci z mnohých vedeckých inštitúcií a vysokých škôl. Verejnosť mala možnosť vypočuť si online prednášky, zúčastniť sa webinárov či diskutovať s vedcami na rôzne témy.

Hlavný program Európskej noci výskumníkov sprevádzali ďalšie aktivity. Jednou z nich bol projekt Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca, v ktorom vedci online navštívili základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie a priamej interakcie motivovali žiakov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.

Našu školu online navštívila RNDr. Lenka Halčinová, PhD. z Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice. Prihovorila sa žiakom 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z matematiky. Vo svojej prezentácii priblížila svoju cestu k vede a ukázala možnosti vedeckej práce súčasných matematikov.

Noc výskumníkov ukážka

D. Čekovská