Pokračovanie v návštevách základných škôl

Pokračovanie v návštevách základných škôl

Dňa 7.02.2024 sme pokračovali v návštevách základných škôl.

Tentokrát sme boli v Základnej škole Vrbov a v ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku. Deviatakom sme opäť predstavili našu školu, oboznámili ich so vzdelávacím programom, aktivitami,..
Deviataci sa nás pýtali mnoho otázok, s ktorých najčastejšia bola, kde budeme počas rekonštrukcie našej školy. Ubezpečili sme ich, že vyučovanie bude prebiehať jeden školský rok v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, a že nijakým spôsobom nenaruší štandardný vzdelávací proces.
Ďakujeme vedeniam škôl za vytvorenie príjemnej atmosféry, cítili sme sa u vás naozaj dobre. Už teraz sa tešíme na žiakov, ktorí sa rozhodnú prísť od septembra k nám.
Mgr. Dominik Ilaš