Prišli, videli, pochválili …

Prišli, videli, pochválili …

Posledný septembrový týždeň sme v rámci dvoch medzinárodných projektov na našej škole privítali osem učiteliek zo stredných škôl v Českej republike. Strávili sme v priateľskej atmosfére upršaný týždeň, počas ktorého sa naše kolegyne zúčastnili niekoľkých vyučovacích hodín, prezreli si priestory školy, so záujmom si preštudovali naše učebné plány a inú pedagogickú dokumentáciu. Vymenili sme si skúseností z vedenia predmetových komisií, prípravy žiakov na maturitné skúšky, zaujímal ich priebeh prijímacieho konania, realizácia školských projektov, mimoškolská činnosť. Skonštatovali sme, že školstvo u nás a v Českej republike má stále veľmi veľa spoločného.

Vo voľnom čase si prezreli naše krásne historické mesto. Spoločne sme sa zúčastnili na slávnostnom otvorení
57. ročníka Literárneho Kežmarku.

Ako správna učiteľka som im pred odchodom nezabudla zadať domácu úlohu. A ony, a to som rada, ju vypracovali a poslali.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy

 

Tu sú ich dojmy z návštevy: 

Děkuji za příjemný týden v Kežmarku a jeho okolí. Slovensko mám moc ráda a jsem ráda že jsem mohla poznat další kousek. Ještě jednou musím vyjádřit svůj obdiv za podmínky, v nichž odvádíte vynikající práci. Pedagogové s přehledem svými osobnostmi a erudovaností vyváží z mého pohledu nedostatečné technické zázemí a na studentech je vidět, že se ve škole setkávají s laskavým a vstřícným prostředím. Všechny hodiny, jichž jsem se zúčastnila, byly dobře připravené, přístup pedagogů otevřený diskusi a otázkám, přesto bylo znát, že studenti mají jasně nastavená pravidla a hranice a dodržují je. Do budoucna bych škole přála svěží vítr do plachet k další plavbě a větší podporu ze strany příslušných institucí. Pamatuji na svůj slib udělat pro vaše studenty besedu o sektách. Můžeme to udělat online, nebo naplánovat tak, abych se k vám mohla ještě jednou podívat osobně.
Moc pozdravuji kolegy Šoltyse a Ilaše, kteří asi nejspíše mou nabídku využijí ve svých předmětech. Mohou se mi kdykoli ozvat, pokud bych jim v něčem mohla být nápomocná.

Mgr. Jitka Schlichtsová, Stredná pedagogická škola FUTURUM, Praha

 

Jsme rády, že jsme poznaly vaši školu i Vás osobně. Na vašem gymnáziu se nám líbilo rodinné prostředí, milí a pracovití žáci i učitelé. Inspirovaly jsme se vašimi kulturními akcemi (pořádanými spolu s městem Kežmarok) i vysokou úrovní vašeho školního časopisu. Ocenily jsme i množství kroužků, které pořádáte. To u nás vzhledem k velikosti školy a náročnému rozvrhu není v této míře možné.
I když u vás máte školu hůře vybavenou než my, myslím, že úroveň vašich žáků i učitelů je určitě srovnatelná.
Moc se mi na vaší škole líbilo, děkuji za vstřícné přijetí i za Váš čas, který jste nám věnovala.
Ať se Vám, kolegům i žákům pořád daří budovat takovou přátelskou školu.
Když budete mít někdy cestu do Prahy, rády Vás s kolegyní uvidíme, případně ukážeme naši školu.

RNDr. Jana Dvořáková, Gymnázium Litomeřická, Praha

 

Týden v Kežmarku byl zejména díky Vám nejen velice přínosný, ale i velice příjemný. Ve škole jsme obdivovali nádhernou budovu, která Vám, jak jsme se bohužel dozvěděli, přináší i velké starosti. Atmosféra školy i navštívených hodin byla milá a přátelská, obsah učiva i styl výuky je hodně obdobný našemu českému.

Osobně mě coby informatika potěšilo, jak Vaše škola podporuje výuku informatiky velkorysou časovou dotací hodin. Líbí se mi práce pana učitele Mráze, i to, jak nastavil obsah učiva a maturitu. Osobně považuji tento obor v současné době za zcela zásadní a jak u nás, tak u Vás často výuka zadrhává právě kvůli nedostatku schopných a ochotných učitelů. Náš stát už význam informatiky pochopil a čím dál častěji dostáváme i finanční podporu na koupi různých výukových pomůcek, také jsme realizovali jeden velký projekt, takže se nám podařilo do školy dostat opravdu velkou kolekci programovatelných “hraček”, elektronických stavebnic, 3D tiskáren, řezacích plotrů a podobně, čímž se nám podařilo dostat výuku z teoretické úrovně k praktické stavbě modelů programovatelných zařízení. Přeji Vám z celého srdce, aby tomu u Vás bylo podobně, věřím, že potenciál pana učitele Mráze i Vaši žáci by si to zasloužili.
Dále mě nadchlo zahájení Literárního Kežmaroku, báseň Mor ho! v podání školní kapely mi zní v uších dodnes, představení v dřevěném kostele bylo skvěle koncipováno a výkony děti obdivuhodné, prohlídka knihovny v lyceu byla poslední třešničkou na dortu tohoto vynikajícího odpoledne. V neposlední řadě jsme si během deštivých odpolední prohlédli město zevnitř i z okolních kopců, navštívili všechny kostely a hrad, nasáli historickou atmosféru. Středeční sluníčko nám umožnilo i výlet do Vysokých Tater, kde jsme Velkou Studenou dolinou vystoupali až k zasněžené Zbojnické chatě – takže za celý týden mohu jenom děkovat a děkovat, byl opravdu parádní!
Na oplátku bychom Vás velice rádi pozvali k nám – pokud budete mít Vy nebo Vaši učitelé cestu kolem Mělníka, určitě napište a domluvíme se. Rádi Vám ukážeme naši školu i naše město.
Přeji Vám krásné podzimní dny a úspěšný školní rok!

Mgr. Markéta Wolfová, Gymnázium Jána Palacha, Mělník