Rekonštrukcia strechy telocvične

Rekonštrukcia strechy telocvične

V týchto dňoch finišuje rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Na jej obnovu schválilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom školy, 215 000 eur.

Telocvičňa bola postavená v 70. rokoch 20. storočia a doteraz bola v nepretržitej prevádzke bez akejkoľvek väčšej opravy či obnovy. Výmena strechy bola nevyhnutná z viacerých dôvodov (vysoké náklady na vykurovanie, nevyhovujúca vlhkosť).

Rekonštrukcia strechy začala so začiatkom školského roka, predchádzala jej výmena častí okenných výplní, na ktorú nám prispel Odbor školstva PSK sumou 16 000 eur.

Veríme, že sa už čoskoro do zrekonštruovanej telocvične vrátia žiaci školy v rámci vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy a v mimo vyučovacom čase aj športová verejnosť.

Touto cestou ďakujeme nášmu zriaďovateľovi za túto investíciu a všetkým zainteresovaným na úspešne ukončenej rekonštrukcii strechy našej telocvične.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku