Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pozýva rodičov, resp. zákonných zástupcov na triedne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2019 (t. j. v stredu) o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy