Rozlúčka s maturantmi

Rozlúčka s maturantmi

V piatok 13. mája sa uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka.
V tomto školskom roku v dvoch maturitných triedach je spolu 59 žiakov.
Medzi nimi je 19 žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky, vždy prospeli s vyznamenaním.
Zo IV. A sú to títo žiaci: D. Bachleda, A. Bajusová, P. Halčínová, K. Kubalová, Z. Neupauerová, N. Sojáková, T. Stracená, G. Ulbrichová, B. Václaveková a K. Vilgová,
zo IV. B : V. Bineková, M. Bodžoň, M. Brand, G. Čaplovičová, E. Čorbová, M. Horný, K. Hutníková, S. Konfalová a N. Perignátová.
Zároveň boli viacerí žiaci ocenení za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach, predmetových súťažiach, v športe, v projektoch a za mimoškolskú činnosť, a to:

  • za reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti a v chemickej olympiáde: G. Čaplovičová,
  • za reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti: K. Vilgová,
  • za projekt Nenápadní hrdinovia: K. Hutníková, S. Konfalová, J. Spišák,
  • za reprezentáciu v športe: M. Havran, F. Lech, E. Matejková, B. Svoboda, T. Stracená, G. Ulbrichová,
  • za prácu v školskom časopise a v školskej kapele: L. Kubányiová,
  • za prácu v školskej kapele: M. Majerčáková,
  • za prácu v školskom časopise: N. Sojáková,
  • za prácu v školskom žiackom parlamente a mimoškolskú činnosť: J. Komara

Maturantom želáme pokojný a štúdiom naplnený akademický týždeň, pri zelenom maturitnom stole nech ich sprevádza aj povestné „šťastíčko“ a v ďalšom živote prajeme veľa zdravia, lásky a úspechov v osobnom aj profesijnom živote.

 

Ing. Daniela Čekovská

Fotené: Samuel Valluš, III.B