Sestry Špakové

Sestry Špakové

Mária, Lucia, Barbora a Laura o ich štúdiu na gymnáziu:

Mgr. Mária Kóša, rod. Špaková
maturitný ročník: 2006/2007
absolventka Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
pôsobisko: poistná matematička/aktuárka, Zürich
Mgr. Lucia Linder, rod. Špaková
maturitný ročník: 2008/2009
absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
pôsobisko: manažérka vo firme zameranej na audit a uisťovacie služby, Bratislava
MUDr. Barbora Špaková
maturitný ročník: 2010/2011
absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
pôsobisko: Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin
Laura Špaková
maturitný ročník: 2018/2019
študentka Fakulty chemickej technológie VŠCHT Praha

 

Štúdium na kežmarskom gymnáziu nám dalo veľmi dobré základy do nasledujúceho vysokoškolského
štúdia. Škola a množstvo mimoškolských aktivít, do ktorých sme sa mohli zapojiť, nás obohatili
skúsenosťami a zručnosťami, ktoré by sme na inom mieste získali len veľmi ťažko.
Aj keď na niektoré predmety, písomky alebo neočakávané skúšania nespomíname rady, voľbu
študovať na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava určite neľutujeme. Časopis Stretnutia, rôzne krúžky,
olympiády, súťaže, výmenné pobyty a iné školské akcie dotvárajú mozaiku našich nezabudnuteľných
spomienok na stredoškolské časy.
Rozhodnúť sa, kam budú viesť vaše kroky po ukončení základnej školy je často náročné. Ak však už
teraz viete, že vám vaša budúcnosť nie je ľahostajná, kežmarské gymnázium určite nie je zlá voľba.
Vysokoškolské štúdium často nie je jednoduché. Svedomitou prácou pod vedením skvelých učiteľov
však budete pripravení na mnoho vecí, s ktorými sa v ďalšom štúdiu po strednej škole stretnete. Ak
stále váhate s výberom strednej školy, my môžeme kežmarské gymnázium len odporučiť.