Školské kolo matematickej olympiády

Školské kolo matematickej olympiády

6. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v najvyššej kategórii A určenej žiakom 3. a 4. ročníka stredných škôl.

Zúčastnili sa ho dvaja žiaci našej školy – Zuzana Gáborčíková a Tomáš Biloš (obaja z III.A), ktorí 4 hodiny riešili náročné úlohy, stali sa úspešnými riešiteľmi školského kola s možnosťou postupu na krajské kolo.