Tekvice na gympli

Tekvice na gympli

… aby sa nám po jesenných prázdninách ľahšie nabehlo na školské vyučovanie, rozhodli sme sa spríjemniť si tento deň už 3. ročníkom podujatia „Tekvice na gympli“. Prvé štyri vyučovacie hodiny sme sa učili podľa platného rozvrhu hodín. Po obedňajšej prestávke sa triedne kolektívy pod záštitou triednych učiteľov opäť združili a spolupracovali na vyrezávaní tekvíc. Porota mala rozhodovanie mimoriadne náročné, nakoľko si na výsledných dielach dali naozaj všetci záležať. Hodnotili kreativitu, nápad, použité materiály, príbeh, ktorý sa spája s tekvicou, ale aj spoluprácu celého kolektívu.

Vyhodnotenie:

  1. miesto – I.B /34bodov/ – cena: deň voľna strávený spoločne s triednym učiteľom
  2. miesto – II.A /33bodov/ – cena: žolík /platí na neohlásené písomky a skúšanie/
  3. miesto – III.B /31bodov/ – cena: pizza pre triedu.

Celý deň bol spestrený peknými maskami a kostýmami, do ktorých sa prezliekli žiaci, ale aj učitelia.

Mgr. Dominik Ilaš