Vnímavá komunita

Vnímavá komunita

My: Ján Kovalčík (II.B), Anna Romaňáková (II.B) a Daniel Pliško (II.C) sme boli dňa 10. decembra 2018 pozvaní do Bratislavy na udeľovanie cien Vnímavej komunity, kde sme získali status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity.

Pozvaní sme boli na základe projektu Eduma – od emócií k poznaniu, do ktorého sme sa zapojili už 10. a 11. septembra tohto roku vo Face klube v Spišskej Belej.

Nášmu oceneniu predchádzala domáca príprava spojená s workshopom pre triedu I. B – Najprv spoznaj, potom súď! Účelom nášho workshopu bolo priblížiť našim prvákom témy: predsudky, stereotypy a rasizmus.

Do Bratislavy sme cestovali vlakom. V Bratislave sme išli rovno do kaviarne Berlinka, ktorá sa nachádza v budove Slovenskej Národnej Galérie. Mali sme tam možnosť vypočuť si svedectvá ohľadom pomoci a solidarity k ostatným ľuďom, stretnúť sa s ďalšími členmi Vnímavej komunity a prejsť sa ulicami nášho hlavného mesta vo vianočnej atmosfére.

Ján Kovalčík – II. B