Voľby do parlamentu

Voľby do parlamentu

Dňa 04. 02. 2020 naša škola organizovala simulované študentské voľby do parlamentu pod záštitou Študentských volieb.

Prvou časťou simulovaných študentských volieb bol vzdelávací workshop, ktorého sa zúčastnili naši tretiaci. Workshop bol zameraný na vysvetlenie priebehu volieb, predstavenie základných ľudských práv a niekoľkých politických pojmov. Vďaka workshopu si žiaci uvedomili dôležitosť volebného práva ale aj dôležitosť ísť voliť. Druhou časťou boli samotné voľby, ktorých sa mohol zúčastniť každý žiak školy nad 15 rokov. Cieľom bolo žiakom priblížiť proces volieb a dať im možnosť vyskúšať si to. Volieb sa celkovo zúčastnilo 193 žiakov a konečná účasť na voľbách bola 82,13% z celkového počtu žiakov.

Oficiálne výsledky ŠV na našej škole:
1. PS/Spolu – 39 hlasov (20%)
2. Za ľudí – 26 hlasov (14%)
3. Sme rodina – 21 hlasov (11%)
4. OĽANO – 20 hlasov (10%)
5. VLASŤ – 19 hlasov (10%)
6. Kotleba – 15 hlasov (8%)
7. Ostatné strany – 47 hlasov (27%)

Filip Bajtoš – III. C

Fotoalbum