Vyhodnotenie súťaže o Naj EKO triedu 2022/23

Vyhodnotenie súťaže o Naj EKO triedu 2022/23

V tomto školskom roku sa na nám podarilo súťažiť podľa stanovených kritérií a zorganizovať všetky plánované ekologické aktivity. Triedy boli oboznámené s kritériami a možnými výhrami 3x 50 Eur v septembri 2022, kedy sme odštartovali súťaž zdravou desiatou . Okrem pravidelného mesačného hodnotenia čistoty tried a miery separácie odpadu triedy
zabojovali o body aj zberom papiera , suchého chleba a použitých batérií. Bonusové body získali triedy, ktoré sa ochotne zapojili do iných ekologických a charitatívnych projektov.

Výsledné poradie tried:

  • 1. miesto – I.A trieda 134 bodov výhra 50 Eur
  • 2. miesto – III.A trieda 113 bodov výhra 50 Eur
  • 3. miesto – II.B trieda 101 bodov výhra 50 Eur
  • 4. miesto – III.B trieda 92 bodov
  • 5. miesto – I.B trieda 81 bodov
  • 6. miesto – IV.A trieda 77 bodov
  • 7. miesto – IV.B trieda 73 bodov
  • 8. miesto – II.A trieda 71 bodov

RNDr. Dušana Slovíková