Výmenný pobyt v Ansbachu

Výmenný pobyt v Ansbachu

V utorok sme pokračovali programom a čakala nás cesta do Norimbergu, kde sme najprv začali pracovať na projekte Ľudia v núdzi.

Navštívili sme inštitúcie, ktoré im môžu pomôcť. Presunuli sme sa do obchodu, kde sa môžu darovať už nepotrebné či zbytočné veci, tie sa následne predajú a tržba je venovaná ľuďom bez domova.

V stredu sme zostali v Ansbachu a boli sme sa pozrieť vo výdajni jedla a šatstva pre ľudí bez domova, utečencov a sociálne slabé rodiny. Po návrate do školy sme spracovali náš projekt do finálnej verzie.

Vo štvrtok sme sa boli pozrieť v krásnom historickom meste Rothenburg. História, architektúra, milé obchodíky a veľa turistov na nás dýchali z každej strany. Poobede sa žiaci zabavili v Klleterwald, zábavnom lezeckom parku, kde mnohí prekonali sami seba. Pobyt sme ukončili super grilovačkou priamo pred školou. Hudba, tanec, spev a super jedlo spríjemnili posledný spoločný večer.

V piatok sme sa vrátili späť na Slovensko s novými zážitkami, skúsenosťami a kamarátstvami.

Mgr. Katarína Krempaská

Mohlo by vás zaujímať: Teraz na západe… (prvá časť článku)

Fotoalbum