Zlato a striebro v jazykových olympiádach

Zlato a striebro v jazykových olympiádach

Olympiáda z anglického jazyka

Vo štvrtok 13. januára 2022 sa na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku uskutočnilo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, ktoré však kvôli aktuálnym epidemiologickým opatreniam prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali v kategórii B2 Jakub Ulbrich z III.A a ja v kategórii B1. Obaja sme sa umiestili na druhom mieste. Hoci by niektorí povedali, že online forma je horšia ako prezenčná, mne olympiáda online vyhovovalo viac. Ústna časť, ktorá tento rok chýbala, bola jediným rozdielom oproti predošlým rokom. Pozitívnou zmenou bolo, že test sme nepísali v triede plnej našich konkurentov, ale v prostredí nám dobre známom, čo nám pomohlo lepšie sa sústrediť a byť v menšom strese. Som rada že som sa zúčastnila a dúfam, že budúci rok opäť postúpim a budem môcť reprezentovať našu školu.

Katarína Horná II.B

Olympiáda v nemeckom jazyku

Tento rok sa na našej škole okrem iných súťaží konala aj olympiáda v nemeckom jazyku. Nikdy
predtým som sa takejto súťaže nezúčastnila, a keďže je to zároveň môj prvý polrok tu, na
kežmarskom gympli, rozhodla som sa vyskúšať niečo nové a ísť do toho. Zatiaľ sa konali dve
kolá, a to školské a okresné kolo. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sme sa olympiády
nemohli zúčastniť prezenčne, takže celý test prebiehal online formou. Obsahoval iba tri úlohy,
avšak boli celkom rozsiahle a náročnejšie ako cvičenia, ktoré robíme na našich hodinách
nemčiny (ale o tom predsa olympiáda je, však? :)) Na celé vypracovanie testu bolo určených 40
minút, a teda musím povedať, že som to stihla naozaj veľmi tesne. Na moju veľkú radosť sa mi
podarilo vyhrať školské a aj okresné kolo a veľmi sa teším na reprezentáciu nášho gymnázia na
krajskom kole. Tak mi držte palce!

Terézia Litvinská III.A