Zoznam absolventov školy sa prísne pridržiava údajov, ako sú uvedené v maturitných protokoloch jednotlivých tried a ročníkov. Údaje o mene absolventa a poradí v zozname zodpovedajú podobe v maturitnom protokole, u starších ročníkov sa uvádzajú na záver aj externí študenti. Pri menách triednych profesorov sa neuvádzajú súčasné tituly, aj pri týchto údajoch stav zodpovedá maturitnému katalógu. Ak v ročníku boli viaceré triedy, uvádza sa daný školský rok len pred prvou triedou.

Školský rok 1948/1949

VIII. trieda, triedny profesor Zoltán Konček

1. Bednarčík Valentín
2. Bereta František
3. Dikant Gejza
4. Dornič Stanislav
5. Dovjak Viktor
6. Franke Ladislav
7. Gaborčík Juraj
8. Gemza Ján
9. Halmi Ján
10. Hreha Jozef
11. Hudáč František
12. Kissóczy Jozef
13. Krempaský Július

14. Krempaský Rudolf
15. Máčák Norbert
16. Maletz Ján
17. Michlík Alojz
18. Patera Jaroslav
19. Rajčán Július
20. Šeda Valter
21. Šimo Milan
22. Štefko Vladimír
23. Weiss Andrej
24. Chmelárová Elena
25. Tausch Henrich

Školský rok 1947/1948

VIII. trieda, triedna profesorka Rozália Baráthová

1. Bartošková Eva
2. Čekovský Ladislav
3. Černik Zoltán
4. Gaborčáková Ema
5. Gomboš Alojz
6. Gronský Andrej
7. Gurský Ján
8. Hasenöhrl Aristid
9. Heins Emil
10. Hrebeňár Jozef
11. Ilavský Ján
12. Jacková Zlata
13. Jurgovská Elena
14. Kačmárová Ivana
15. Kalafut Ján
16. Kaleta Ľudovít
17. Kliman Norbert

18. Kolodzejová Margita
19. Kozák Miroslav
20. Mešár Rudolf
21. Mikolaj Ján
22. Minich Dionýz
23. Mlynárčik Ján
24. Neupauer Jozef
25. Orgovanyi Ladislav
26. Petráš Milan
27. Potočný Viktor
28. Siska František
29. Stanko Ladislav
30. Ščurek František
31. Šoltésová Rozália
32. Takáč Koloman
33. Zlahodová Karolína
34. Jankura Jozef

Školský rok 1946/1947

VIII. trieda, triedny profesor Lorant Spalek

1. Cehula František
2. Čarnogurský Jozef
3. Dobias Rudolf
4. Frankovský Ján
5. Gaborčík Ján
6. Gallovič Ján
7. Heldák Ján
8. Kačmarík Ján
9. Karchňák Jozef

10. Klein Ján
11. Kolesár Jozef
12. Krišanda Ján
13. Kubasek Jozef
14. Lapšanský Andrej
15. Pisarčík Viktor
16. Porada Ján
17. Šoltís Juraj
18. Vdovják Ján

Školský rok 1945/1946

VIII. trieda, triedna profesorka Valeria Mlýnková

1. Brtáň Albert
2. Budzina Anton
3. Dindová Alojzia
4. Dzivják Ján
5. Frankovský Ján
6. Gomboš František
7. Gurský Karol
8. Hadrava Oskar
9. Korschová Klotilda
10. Krák Gedeon
11. Lišák Vincent
12. Lizák Michal
13. Marko Ján

14. Nesslerová Vlasta
15. Nováková Anna
16. Pavličko Ján
17. Pavlovská Etela
18. Petras František
19. Plevová Gabriela
20. Rónay Eugen Fridrich
21. Šterbák František
22. Urbanský Augustín
23. Vasičáková Elena
24. Veverka Eduard
25. Clementis Dušan
26. Krieger Mikuláš

Školský rok 1944/1945

VIII. trieda, triedny profesor Zoltán Konček

1. Bartoň Karol
2. Bekeš František
3. Bendík Bartolomej
4. Dúbravský František
5. Florek Jaroslav
6. Gemza František
7. Herich Ján
8. Hornštein Anton
9. Hrebeňár Martin
10. Hudáková Alžbeta
11. Kalafutová Mária
12. Kaleta Vladimír
13. Karkošják Vladimír
14. Kriššáková Margita
15. Kupčo Jaroslav
16. Lampart Anton
17. Lištiak Víťazoslav
18. Mecko Pavol
19. Menšíková Viera

20. Michalková Elena
21. Odložilík František
22. Pavella Peter
23. Petr František
24. Petrovský Alexander
25. Rákoci Andrej
26. Smreková Oľga
27. Šoltis Emil
28. Štefaňak Viktor
29. Verčinský Alexander
30. Vosček Ján
31. Zimák Jaroslav
32. Marčák Peter
33. Martinčáková Agnesa
34. Gondkovský Eduard
35. Mlynárová Anna
36. Kriššáková Anna
37. Schubert Jozef
38. Brunovský Alojz

Školský rok 1943/1944

VIII. trieda, triedny profesor Zoltán Konček

1. Barbolič Ján
2. Dučák Ján
3. Girgaš Andrej
4. Habiňák Ladislav
5. Hrebeňár Pavol
6. Jergová Darina
7. Kozáková Margita
8. Králiková Alžbeta
9. Kráľová Anna

10. Kredátusová Mária
11. Mayer Mikuláš
12. Michaliček Ján
13. Müncner Viktor
14. Oňa Mikuláš
15. Oravcová Ema
16. Slávik Ján
17. Tatarinov Sergej
18. Tomčíková Darina

Školský rok 1942/1943

VIII. trieda, triedny profesor Július Hronský

1. Balaš Ján
2. Bocek Oskár
3. Čechová Kornélia
4. Garstka Jozef
5. Gontkovičová Margita
6. Grigľák Štefan
7. Handzušová Zuzana
8. Hudačková Anna
9. Chrenková Viera
10. Kačmariková Elena
11. Karásek Pavol
12. Komlóši Eleonóra
13. Kriššák Jozef
14. Kriššák Štefan
15. Mačáková Magdaléna
16. Pitoňák Andrej
17. Pitoňák Ladislav

18. Polnisch Ernest
19. Potočný Róbert
20. Reitmayer Henrich
21. Reitmayer Zbynek
22. Stanek Ladislav
23. Šoltésová Ľudmila
24. Šterbák Vojtech
25. Tišák Ladislav Jozef
26. Tomčíková Oľga
27. Tomlein Pavol
28. Turák František
29. Urbancová Božena
30. Verčinský Ladislav
31. Vitkovský Pavol
32. Vondráková Elvíra
33. Weis Jozef

Školský rok 1941/1942

VIII. trieda, triedny profesor Július Hronský

1. Bartoš Andrej
2. Bartschová Marta
3. Csonth Július
4. Dlugolinský Gabriel
5. Džatko Jozef
6. Faško Dušan
7. Guthová Blanka
8. Háber Jozef
9. Hudák Ľudovít
10. Husár Ladislav
11. Chovancová Anna
12. Chrenko Viktor
13. Ilavský Ján
14. Ivanová Mária
15. Kapolková Alžbeta
16. Kozáková Anna
17. Kresánek Jaroslav
18. Krišťák Ján
19. Kupčo Andrej
20. Mačuga Anton
21. Mačuga Ladislav
22. Maňák Aladár

23. Nitz František
24. Moščovič František
25. Olej František
26. Olekšák Alfonz
27. Ondruš Fedor
28. Oravec Ján
29. Orogvani Jozef
30. Písarčík Jozef
31. Potočný Emil
32. Rákoci Andrej
33. Rákoci Elena
34. Sonderlich Jozef
35. Staroňová Anna
36. Szabó Alexej
37. Šalling Ján
38. Šeďo Ján
39. Šlivinská Magdaléna
40. Štefaniak Jozef
41. Tropp František
42. Vondrák Bohumír
43. Zummer Martin

Školský rok 1940/1941

VIII. trieda, triedna profesorka Valeria Mlýnková

1. Andráš Matej
2. Antalová Mária
3. Baltazárovič Martin
4. Bartko Ján
5. Bartschová Edita
6. Bašista Andrej
7. Bendik Ján
8. Branecký Bočkay Jozef
9. Brija Anton
10. Frič František
11. Gomboš Bernard
12. Heldáková Žofia
13. Ihnačák Michal
14. Jacková Júlia
15. Jacková Mária
16. Jezovská Gabriela
17. Karásek Milan
18. Klein Michal

19. Krno Miloš
20. Leštach Ján
21. Linczényi Zoltán
22. Liptáková Berta
23. Lišák Ladislav
24. Majtán Anton
25. Navrátilová Anna
26. Sonderlichová Hedviga
27. Šlivinská Edita
28. Šujanský Rudolf
29. Švagerko Ján
30. Takáč Zoltán
31. Tarnoci Berta
32. Trella Ján
33. Valčák Jozef Emil
34. Zimnikoval Štefan
35. Barlík Kazimír
36. Jakubčo Jozef

Školský rok 1939/1940

VIII. trieda, triedny profesor Ľudovít Linczényi

1. Bies Ján
2. Čižíková Ema
3. Ďateľ Ladislav
4. Dibler Alfred
5. Dovala Ján
6. Gombošová Anna
7. Guttmannová Fiala
8. Husár Ľudovít
9. Kahancová Alžbeta
10. Kantor Ján
11. Konček Branislav
12. Kossuth Zoltán

13. Králik Ján
14. Kraus Ján
15. Lewkin Dij
16. Rakovský Tibor
17. Rosinský Gustáv
18. Schmida Ladislav
19. Szónaková Valeria
20. Študent Julius
21. Tillesch Ján
22. Tomčík Viliam
23. Urban František
24. Vitko Štefan

Školský rok 1938/1939

VIII. trieda, triedny profesor Zdeněk Wildmann

1. Ciprová Jindřiška
2. Černecký Karol
3. Dikant Jozef
4. Haraštová Zdeňka
5. Jadrníček Miloš
6. Kováč Julius
7. Mešár Jakub
8. Müncnerová Gizela

9. Pavelčák Jozef
10. Prchala Ladislav
11. Ryba Viliam
12. Soušek Lubomír
13. Šindelář Václav
14. Tillesch František
15. Zeleňák Julius

Školský rok 1937/1938

VIII. trieda, triedny profesor Jaroslav Krejzlík

1. Cermanová Věra
2. Hubka Michal
3. Kantor Jozef
4. Károlyiová Maria
5. Karpjaková Helena
6. Kordošová Anna
7. Kovalčík Viktor
8. Krempaský Andrej
9. Lipták Juraj Eugen
10. Lišák František
11. Lizák Jozef

12. Nagy Alexander
13. Olekšák Jozef
14. Ondrus Pavel
15. Pavelka Zdeněk
16. Popelková Katarina
17. Saksa Alexander
18. Šablatúrová Maria
19. Uherek Jan
20. Varga Gabriel
21. Zmaržlák Emil

Školský rok 1936/1937

VIII. trieda, triedny profesor Pavel Obrcian

1. Bojarský Viliam
2. Bucák Michal
3. Gašparík Jozef
4. Gergelyi Koloman
5. Horbolová Helena
6. Jendrichovský Ján
7. Kapitán Vojtech
8. Kasanická Vilma
9. Kováč Ondrej
10. Kredatus Tibor
11. Lizák Vojtech

12. Lopata Jozef
13. Malíková Vlasta
14. Mattauch Zdeněk
15. Michalko Julius
16. Morihlatko František
17. Šterbák Jozef
18. Šulík Jozef
19. Teichnerová Jolana
20. Wagner Juraj Alfonz
21. Varhol Gustáv
22. Varhol Rudolf

Školský rok 1935/1936

VIII. trieda, triedny profesor Jaroslav Krejzlík

1. Bachleda Jozef
2. Berka František
3. Dulík Jozef
4. Fedák Vladimír
5. Ihnačák Jozef
6. Jadrníčková Libuše
7. Jezovská Gizela
8. Kostka Jakub
9. Lehotský Martin

10. Lukáč Štefan
11. Malíková Anna
12. Nozdrovická Zita
13. Prager Jan
14. Repka Melchior
15. Slivovský Ladislav
16. Zummer Ondrej
17. Ficel Gejza

Školský rok 1934/1935

VIII. trieda, triedny profesor František Teska

1. Bočkayová Matilda
2. Borovcová Jarmila
3. Čech Ján
4. Čekovský Valentín
5. Čižíková Maria
6. Datel Viliam
7. Dinda Ladislav
8. Ficel Gejza
9. Gallov Pavel
10. Konický František
11. Korenko Ján Juraj
12. Kováčová Edita
13. Olejár Michal

14. Ondrejčák Matej
15. Stanková Magdalena
16. Sýkora Jozef
17. Špack Gustáv
18. Šramo Bedrich
19. Štermenský Andrej
20. Štolc Martin
21. Trattnerová Rozália
22. Vaverčák František
23. Vaverčák Roman
24. Vdovják Ján
25. Verbovská Štefánia
26. Vyslocký Ján