Zoznam absolventov školy sa prísne pridržiava údajov, ako sú uvedené v maturitných protokoloch jednotlivých tried a ročníkov. Údaje o mene absolventa a poradí v zozname zodpovedajú podobe v maturitnom protokole, u starších ročníkov sa uvádzajú na záver aj externí študenti. Pri menách triednych profesorov sa neuvádzajú súčasné tituly, aj pri týchto údajoch stav zodpovedá maturitnému katalógu. Ak v ročníku boli viaceré triedy, uvádza sa daný školský rok len pred prvou triedou.

Školský rok 1958/1959

XI. A, triedny profesor Ján Kordovaník

1. Balogová Daria Zlatá
2. Dančová Lýdia
3. Duračinská Petronela
4. Fábry Fridrich Edmund
5. Florková Rozália
6. Garan Andrej
7. Hájovský Walter
8. Kowariková Alžbeta
9. Kriššak Ladislav
10. Krupka Demeter
11. Mešar Dušan Jozef
12. Neupauerová Irena
13. Nürnberger Peter

14. Pajonková Katarina
15. Paulovič Rudolf
16. Pitoňak Ján
17. Rajecová Eva
18. Riecka Anna
19. Rušin Vojtech
20. Thurnerová Edeltrauda
21. Valčak Albert
22. Višnievsky Pavol
23. Warošek Štefan
24. Weidner Ladislav
25. Zachvejová Katarina

XI. B, triedny profesor Lorant Spalek

1. Böör Andrej
2. Dlugosch Ditrich
3. Dolanský František
4. Filipková Irena
5. Fišerová Hana
6. Grotkovský František
7. Holovová Žófia
8. Jaroš Ladislav
9. Kačur Jozef
10. Karvašová Anna
11. Korheľová Mária
12. Koščak František
13. Koza Ján

14. Kunáková Hilda
15. Lachová Anna
16. Mašlonková Erika
17. Olekšák Roman
18. Petras Ivan
19. Petrek Ivan
20. Rybka Ábel
21. Slodičák Milan
22. Tomešová Darina
23. Vaksmundský Pavol
24. Venerovský Peter
25. Vrchovinová Viera
26. Waxmonský Ján

Školský rok 1957/1958

XI. A, triedna profesorka Margita Smreková

1. Brnová Jana
2. Čarnogurská Margita
3. Džurná Mária
4. Fábian Rudolf
5. Gubčová Marianna
6. Jakša Ján
7. Jendreják Rudolf
8. Kalafutová Elena
9. Kapsdorfer František
10. Kobza Viliam
11. Lapšanská Dagmar
12. Neustadt Gabriel
13. Oravcová Klára

14. Petrasová Kristína
15. Pružinský Pavol
16. Skalníková Alžbeta
17. Skokanová Margita
18. Straka Rastislav
19. Susztayová Mária
20. Štalmašek Ľudovít
21. Urbanová Judita
22. Žigmundovičová Mária
23. Jankura Juraj
24. Poláček Stanislav
25. Štěpánek Karol

XI. B, triedny profesor Štefan Raček

1. Bekešová Anna
2. Bessenyei Juraj
3. Buc Vojtech
4. Denická Irena
5. Dugasová Emília
6. Farkaš Jozef
7. Garajová Darina
8. Jendrusiak Emil
9. Ježík Juraj
10. Juraško Jozef
11. Kintzlerová Gertruda
12. Komiňáková Melánia
13. Krajcer Andrej

14. Kraková Terézia
15. Leščinský Marián
16. Maľak Milan
17. Potaš Mirko
18. Rothová Edeltraut
19. Rusnačková Anna
20. Schwartzová Ilza
21. Smreková Danka
22. Šoltésová Ľudmila
23. Tóth Ladislav
24. Urbanský Eduard
25. Vdovjak Eduard
26. Beňa Viktor

Školský rok 1956/1957

XI. A, triedny profesor Dr. Juraj Lányi

1. Baraňák Eduard
2. Bethlenfalvy Zoltán
3. Faithová Eva
4. Faltin Peter
5. Garaj Ivan
6. Grohoľa František
7. Holova Ján
8. Huňorová Erika
9. Kiefer Félix

10. Neupauer Alojz
11. Ovšonka Ján
12. Strivinczká Alžbeta
13. Strivinczky Eugen
14. Szadovszky Pavol
15. Vasičák František
16. Veselá Veronika
17. Vojtičková Edita

XI. B, triedny profesor Mikuláš Kolesár

1. Babič Milan
2. Berkovičová Zdenka
3. Brosz Viktor
4. Brucknerová Klára
5. Cehula Ján
6. Čarnogurská Mária
7. Dlugoschová Eleonóra
8. Kabátová Elena
9. Košický Milan
10. Kuchta Jozef

11. Lenkanič Viktor
12. Marčák Eduard
13. Mlynarčík Milan
14. Oravec Eugen
15. Petras Jozef
16. Raab Vladimír
17. Rolko Milan
18. Slodičková Anna
19. Steigauf Emil
20. Wawrek Ján

Školský rok 1955/1956

XI. A, triedny profesor Štefan Raček

1. Adamjak Jozef
2. Britaňáková Rozália
3. Bučinová Anna
4. Čordášová Klára
5. Feilhauerová Mária
6. Hanzeliová Božena
7. Horanský Metod
8. Chmelárová Dorota
9. Jakubjak Andrej
10. Kalafutová Monika
11. Karolyi Bernard
12. Krupka Dušan
13. Marhefka Jozef
14. Martančík Jozef

15. Mastšeniková Anna
16. Mišianiková Jana
17. Pazderková Lýdia
18. Slodičková Elena
19. Šoltys Valent
20. Štecová Eva
21. Teichner Ján
22. Urbanský Pavol
23. Uškrtová Irena
24. Vaverčáková Gizela
25. Zummerová Frederika
26. Žalondek Andrej
27. Grohmann Peter
28. Hudáková Erika

XI. B, triedny profesor Ján Kordovaník

1. Bočkai Magdaléna
2. Čorbová Margita
3. Drostová Eva
4. Ferenčáková Anna
5. Geisse Erich
6. Glaserová Soňa
7. Grondžák Tibor
8. Hudáček Ján
9. Jacko Juraj
10. Jevicová Júlia
11. Ježíšek Ladislav
12. Kieferová Bernadetta
13. Kintzlerová Ilza
14. Krišandová Júlia
15. Liptáková Eva

16. Mačák Ján
17. Mačák Ján
18. Mačáková Margita
19. Michlíková Angela
20. Mitscheková Mária
21. Mitura Juraj
22. Nálepková Anna
23. Papán Ján
24. Pisarčík Kamil
25. Selvek Anton
26. Smrčková Anna
27. Smreková Agneša
28. Sýkorová Emília
29. Šterbáková Viera

Školský rok 1954/1955

XI. trieda, triedny profesor Ján Kordovaník

1. Arje Katarina
2. Babiar František
3. Bodyová Viera
4. Böör Juraj
5. Budzák František
6. Cehula František
7. Engel Róbert
8. Gallik Ján
9. Gallyová Ľudmila
10. Gančo Martin
11. Hercegová Augustína
12. Hošovský Roman Taras
13. Hudáč Milan

14. Ježíková Mariana
15. Kiska Emil
16. Kovariková Katarina
17. Kriššák Ignác
18. Majerčák Jozef
19. Mikulica Vladimír
20. Mohr Zbyněk
21. Neustadt Alojz
22. Rolková Darina
23. Stieberová Jolana
24. Zuizlerová Hedviga
25. Roľko Matej

Školský rok 1953/1954

XI. trieda, triedny profesor Juraj Andrejka

1. Adamčíková Irena
2. Bahnová Otília
3. Bareš Vladimír
4. Binder Richard
5. Čarnogurská Oľga
6. Čekovský Ján
7. Čulman Jozef
8. Dzivják Michal
9. Feilhauer Bohumil
10. Ferenčíková Annamária
11. Filipová Lýdia
12. Gogoľa Jozef
13. Grandtner Milan
14. Harniš František
15. Hattalová Milina
16. Holovová Vilma
17. Hus Ivan
18. Krempaský Ľudovít
19. Lach Jozef
20. Ličko Ján

21. Majorošová Iris
22. Marton Ján
23. Mazurek František
24. Michlík Ignác
25. Mrozeková Judita
26. Olšavský Pavol
27. Patzeltová Ľudmila
28. Paulovičová Edita
29. Pavličková Mária
30. Pazderková Matilda
31. Pekarčík Michal
32. Regecová Anna
33. Siska František
34. Slodička Ladislav
35. Šolc Samuel
36. Šoltýs Jozef
37. Vystrčil Otakar
38. Zlámal Igor
39. Volák František

Školský rok 1952/1953

VIII. trieda, triedny profesor Lorant Spalek

1. Bednarčíková Eleonóra
2. Butzová Emília
3. Čarnogurský Ján
4. Danišovský Jozef
5. Džurný Ján
6. Galuš Valent
7. Jančanský Alfonz
8. Jurčo Pavol
9. Kilian Teodor
10. Komara Imrich
11. Kubis Jozef
12. Marko Ján

13. Mlynár Michal
14. Nikerlová Margita
15. Seilerová Klára
16. Simančíková Anna
17. Slavkovský Martin
18. Svystunová Natália
19. Špirková Edita
20. Tomeček Viktor
21. Vanečko Ján
22. Wawrek Vojtech
23. Klouda František

VIII. trieda, triedny profesor Štefan Raček

1. Bilák Dušan
2. Čekovský Jozef
3. Fábry Tibor
4. Flašík Milan
5. Chovancová Oľga
6. Kováčiková Ida
7. Kredátus Jozef
8. Krejčí Oldrich
9. Makovský Jozef
10. Mehly Július
11. Mlynarčíková Margita
12. Mrozek Elemér

13. Nebus Štefan
14. Pavelčák Pavol
15. Petrášek Jozef
16. Rigell Tibor
17. Roubíčková Anna
18. Rušin Andrej
19. Slivka Ján
20. Štěpánek Ivan
21. Uhrin Vladimír
22. Zoubková Anna
23. Zvalený Jozef

VII. trieda, triedny profesor  Zoltán Konček, Juraj Andrejko

1. Bakošová Viera
2. Bendová Mária
3. Bizubová Anna
4. Božek Jozef
5. Brtaň Pavol
6. Buxár Ján
7. Čekovská Oľga
8. Červeň Jozef
9. Danišovský Štefan
10. Girgaš Štefan
11. Grech Ľudovít
12. Gurka Alojz
13. Heřman Blažej
14. Hošovská Magdaléna
15. Jasenčák Vasil
16. Javorský Ján
17. Koníček Dušan
18. Kovalčík Andrej
19. Kseňák Štefan
20. Kukura Ján
21. Leyseková Eva

22. Michlík Alojz
23. Mlynár Pavol
24. Nižníková Gizela
25. Petrás Otto
26. Pisarčíková Ľudmila
27. Pitoňáková Mária
28. Ploščica Andrej
29. Potočný Anton
30. Prenglová Elena
31. Rigo Alžbeta
32. Simančík Dušan
33. Simančík František
34. Slavkovský František
35. Slavkovský Ján
36. Šoltés František
37. Stalmašková Elena
38. Teichner František
39. Venglík Alojz
40. Vítková Jarmila
41. Winczer Pavol
42. Bobčíková Elena

Školský rok 1951/1952

IV. (predtým VIII.) trieda, triedna profesorka Mária Hlaváčová

1. Bendíková Emília
2. Brucknerová Eva
3. Drozd Vladimír
4. Džadoň Alojz
5. Gildein Michal
6. Hamada Milan
7. Horoba František
8. Hotáry František
9. Humeník Pavol
10. Husár Jozef
11. Jacko Juraj
12. Kalafutová Viktória
13. Kapolková Margita
14. Klouda František
15. Kosar Karol
16. Kovalský Tibor
17. Kromka Roman
18. Marková Mária
19. Matišák Tomáš

20. Molnár Rudolf
21. Mrozek Tomáš
22. Novák František
23. Oravec Milan
24. Pakoš Valdemar Richard
25. Pavela Milan
26. Pavličko Albert
27. Perignáth Ján
28. Piovarcsy Karol
29. Roth Aurel
30. Schichmannová Oľga
31. Schréter Teodor
32. Seiler Vladimír
33. Smrek Jozef Miloslav
34. Sokáč Dezider
35. Steinerová Lýdia
36. Štefaňák Štefan
37. Vítek Dušan
38. Zvara Milan

Školský rok 1950/1951

IV. (predtým VIII.) trieda, triedny profesor Štefan Raček

1. Baláž Ladislav
2. Bobovský Ján
3. Bryja Tadeáš
4. Hadravová Vlasta
5. Hoffmann Pavol
6. Hrobák František
7. Justová Margita
8. Kožej Ervín
9. Krajňáková Mária
10. Makovská Ema

11. Markócsy Jozef
12. Molnár Dezider
13. Pribiš Ján
14. Púčiková Oľga
15. Rajčan Marián
16. Slovík Dominik
17. Sopková Eva
18. Uhrin Branislav
19. Weiss Ján
20. Žatkovič Pavol

Školský rok 1949/1950

VIII. (IV.) trieda, triedny profesor Lorant Spalek

1. Bachleda Alfréd
2. Bafia František
3. Bekeš František
4. Benko Martin
5. Brunovský Viliam
6. Dluhý Václav
7. Halmi Ivan
8. Harvan Ladislav
9. Humeníková Magdaléna
10. Jasenčáková Mária
11. Jendreják Ľudovít
12. Kalafutová Margita
13. Kollárik Augustín
14. Košiba Vladimír
15. Kováčová Magdaléna
16. Krutáková Marta
17. Kuruc Alexander
18. Lapšanský Viliam

19. Lebdovičová Mária
20. Mačok Tibor
21. Mlynárová Alica
22. Nemec Alfréd
23. Palencsár Zoltán
24. Potočný Albín
25. Roubíček Oto
26. Smrek Alojz
27. Stanková Mária
28. Šatala Tobiáš
29. Šmálik Michal
30. Šterbák Michal
31. Trellová Štefánia
32. Tybor Michal
33. Gallovič Martin
34. Odložilíková Libuša
35. Somoskeöy Georgína