Zoznam absolventov školy sa prísne pridržiava údajov, ako sú uvedené v maturitných protokoloch jednotlivých tried a ročníkov. Údaje o mene absolventa a poradí v zozname zodpovedajú podobe v maturitnom protokole, u starších ročníkov sa uvádzajú na záver aj externí študenti. Pri menách triednych profesorov sa neuvádzajú súčasné tituly, aj pri týchto údajoch stav zodpovedá maturitnému katalógu. Ak v ročníku boli viaceré triedy, uvádza sa daný školský rok len pred prvou triedou.

Školský rok 1968/1969

III. A, triedny profesor Pavol Karas

1. Andrášová Mária
2. Belková Mária
3. Budzák Metod
4. Debre Ján
5. Hoffmanová Erika
6. Hoššová Katarína
7. Krajňák Peter
8. Kriššák Andrej
9. Kubovčíková Lucia
10. Kurucová Mária
11. Lipták Michal
12. Lojeková Margita

13. Luščáková Viera
14. Lysý Jozef
15. Maras Andrej
16. Mazurková Viera
17. Pjechová Dana
18. Stolarčíková Eva
19. Suchožová Eva
20. Toporcer Peter
21. Troppová Veronika
22. Turošíková Lýdia
23. Vychovalý Jozef
24. Žitňanská Mária

III. B, triedna profesorka Marianna Zverková

1. Bednár František
2. Brijová Marta
3. Dudáš Pavel
4. Fabo Miroslav
5. Ferenčák Dušan
6. Fronko Peter
7. Gazíková Henrieta
8. Glovňa Juraj
9. Halušková Emília
10. Havranová Alžbeta
11. Jušíková Anna
12. Kotoč Július
13. Kovalíková Ľubica
14. Krejsa Tomáš
15. Lapšanský Peter

16. Mudráková Jana
17. Novajovský Jozef
18. Olekšák Ján
19. Pavličko Zoltán
20. Peštová Zlata
21. Pirožková Kristína
22. Siska Ladislav
23. Stano Ivan
24. Šoltésová Marianna
25. Tešlár Jozef
26. Tropková Viera
27. Vranovská Marta
28. Zemanová Mária
29. Zemjaneková Viera

III. C, triedny profesor Albert Müller

1. Bekešová Božena
2. Bethlenfalvyová Amarylla
3. Britaňáková Ľudmila
4. Dobríková Mária
5. Dobríková Viktória
6. Dúbravská Gabriela
7. Ferková Helena
8. Kalafutová Terézia
9. Kondorová Anna
10. Kromková Veronika
11. Kulová Viera
12. Kuzielová Vladislava
13. Lapšanská Eva
14. Longová Helena

15. Majerčáková Mária
16. Michlíková Margita
17. Nevická Katarína
18. Pitoňák Pavol
19. Sálusová Mária
20. Spišák Jozef
21. Sýkora Stanislav
22. Tatranský Jozef
23. Tlučáková Božena
24. Valčáková Anna
25. Vasičáková Mária
26. Viener Ján
27. Britaňáková Ľudmila

III. D, triedny profesor Anton Kováčik

1. Benčová Ľudmila
2. Farkaš Marian
3. Gemzová Magdaléna
4. Grigľák Dušan
5. Haceková Jarmila
6. Hanáček František
7. Hollá Mária
8. Hrušovská Mária
9. Chlebovcová Viera
10. Chovaňáková Petronela
11. Konieczna Anna
12. Kontrošová Mária
13. Krejčířová Mária
14. Mladoňová Mária

15. Morvayová Anna
16. Peštová Alfonzia
17. Poťmák Andrej
18. Rexová Alena
19. Suchá Anna
20. Škárová Danka
21. Švorcová Anna
22. Táriová Alica
23. Varečka Ján
24. Varšo Ján
25. Vernarská Alena
26. Vrchovská Darina
27. Závada Jozef

Školský rok 1967/1968

III. A, triedna profesorka Mária Demková

1. Andrášová Alžbeta
2. Benická Zuzana
3. Bukovinová Marta
4. Dragošková Hedviga
5. Fronková Eleonóra
6. Gelatová Magdaléna
7. Grigláková Mária
8. Halčinová Rozália
9. Horváthová Katarína
10. Hrušovská Veronika
11. Hrušovská Zlatica
12. Konkoľová Božena
13. Kováčová Katarína
14. Kovalčíková Jana

15. Matavová Terézia
16. Michalková Anna
17. Nadányiová Mária
18. Novotná Irena
19. Palanská Marta
20. Pekarčíková Eva
21. Smiková Soňa
22. Šilonová Veronika
23. Tomajková Anna
24. Tomková Marta
25. Tyborová Štefánia
26. Vargová Silvia
27. Vilmanová Helena

III. B, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Adamjaková Anna
2. Babušiaková Mária
3. Bekešová Anna
4. Blahúsová Otília
5. Fábry Peter
6. Garbová Magdaléna
7. Griger Michal
8. Hricová Valéria
9. Chovanec Ladislav
10. Jarotková Magdaléna
11. Károlyi Ján
12. Koršňák Štefan
13. Kuchárová Antónia

14. Láni Miloš
15. Markovičová Mária
16. Prandlová Eva
17. Prokopovičová Magdaléna
18. Purdešová Klára
19. Smreková Želmíra
20. Stančák Stanislav
21. Šenkáriková Antónia
22. Václav Stanislav
23. Venglíková Marta
24. Zamiška Dušan
25. Zentko Július
26. Zmaržláková Eva

III. C, triedny profesor Lorant Spalek

1. Berith Andrej
2. Blaško Jozef
3. Bučko Gerhard
4. Bujňák Ján
5. Compeľová Anna
6. Dučáková Anna
7. Fabis Juraj
8. Filip Ján
9. Gondeková Anna
10. Habiňák Pavol
11. Ježíková Natália
12. Komorová Eva
13. Konček Ján
14. Kuchta Eduard
15. Lajda Milan

16. Mačáková Katarína
17. Mitterová Mária
18. Nedoroščik Ján
19. Pataky Andrej
20. Sattlerová Astéria
21. Spaleková Alžbeta
22. Stolarčík Štefan
23. Straka Bohuslav
24. Škára Stanislav
25. Šromovská Dana
26. Valigurský Jozef
27. Vaverčák Ján
28. Vojčiková Anna
29. Zoričák Alfonz

III. D, triedny profesor Zoltán Konček

1. Andrejková Mária
2. Brijová Mária
3. Budzáková Gabriela
4. Galliková Anna
5. Gemzová Margita
6. Grinvalská Mária
7. Chlpáňová Anna
8. Imrišková Anna
9. Kačmareková Margita
10. Kapolková Irena
11. Kečkešová Ľudmila
12. Kovalčíková Anna
13. Krušinská Marta

14. Michaláková Alžbeta
15. Murgašová Blažena
16. Petrašková Margita
17. Petríková Marianna
18. Plučinská Gabriela
19. Porubská Božena
20. Smiková Marta
21. Šoltésová Mária
22. Švihrová Lýdia
23. Trellová Margita
24. Zlatnická Gabriela
25. Šuga Peter
26. Petrasová Mária

Školský rok 1966/1967

III. A, triedny profesor Pavol Karas

1. Celar Zoltán
2. Dovica Ján
3. Dudas Ján
4. Džugan Ján
5. Garančovský Ján
6. Gibláková Anna
7. Grigerová Marta
8. Hanáček František
9. Hlaváč Peter
10. Horničáková Anna
11. Horovský František
12. Jurdík Peter
13. Kaňa Anton
14. Kaprálová Elena
15. Kotočová Jana
16. Kudzbel Ladislav
17. Kupský Eduard

18. Lapšanský Juraj
19. Malák Ladislav
20. Merčák Jozef
21. Ovšonková Mária
22. Pavličko Dušan
23. Pisarčík Jaromír
24. Straško Pavol
25. Schalek Dušan
26. Švábyová Agáta
27. Tfirstová Mária
28. Tropp Dušan
29. Varečková Mária
30. Vdovjáková Jolana
31. Vdovjáková Mária
32. Vrchovská Gabriela
33. Weissensteiner Jaroslav

III. B, triedna profesorka Marta Nadanyiová

1. Galliková Mária
2. Jezerčáková Anna
3. Kriššaková Jolana
4. Kubovčíková Eva
5. Labisová Anna
6. Lisá Ľudmila
7. Matavová Margita
8. Neuszerová Kristína
9. Pálková Valéria
10. Pitoňáková Mária
11. Rigellová Viktória

12. Skokanová Magdaléna
13. Skřehotová Anna
14. Szutorová Irena
15. Svitanová Edita
16. Šlachtovská Veronika
17. Šmídová Zdenka
18. Tarnoczyová Erika
19. Varsanyiová Viera
20. Zummerová Anna
21. Zummerová Marta

III. C, triedny profesor Štefan Kuric

1. Andrejková Jarmila
2. Antoni Ladislav
3. Bittner Július
4. Dafčíková Daniela
5. Faltinová Terézia
6. Fried Karol
7. Chobotová Viera
8. Chobotová Zdena
9. Imrich Vladimír
10. Juričkov Milan
11. Kissová Eva
12. Kita Jaroslav
13. Krigovská Mária
14. Kuruc Štefan

15. Michalíková Zlata
16. Michlíková Mária
17. Mindala Štefan
18. Molčanyová Mária
19. Nebus Peter
20. Novoroľník Tibor
21. Oberlová Helena
22. Pašková Anna
23. Pitoňaková Antonia
24. Pjechová Jarmila
25. Polek Štefan
26. Siska Jaroslav
27. Šmihovský Ján
28. Zentko Ladislav

III. D, triedny profesor Dr. Juraj Lányi

1. Bisová Elena
2. Cappová Marta
3. Dlugolinská Mária
4. Droppová Marianna
5. Fábryová Melita
6. Garajová Ľudmila
7. Glatzová Valéria
8. Grigliaková Mária
9. Kečkešová Mária
10. Kobulská Gizela
11. Kondorová Terézia
12. Kromková Božena
13. Mazurková Eva

14. Michalcová Anna
15. Mlynarčíková Eva
16. Olekšáková Mária
17. Oravcová Alžbeta
18. Pichnarčíková Emília
19. Pisoňová Emília
20. Pompová Jolana
21. Potanková Anna
22. Prelichová Eva
23. Syčová Anna
24. Štecová Marianna
25. Šterbáková Anna
26. Vnenčáková Irena

Školský rok 1965/1966

III. A, triedny profesor Anton Kováčik

1. Andráš Miroslav
2. Barnáš Jozef
3. Biták Ctibor
4. Brijová Mariana
5. Datko Matej
6. Hudec Ján
7. Hudec Peter
8. Jerge Peter
9. Kapolková Eva
10. Kmec Peter
11. Kovalčík Miroslav
12. Krempaská Božena
13. Kutná Ľudmila
14. Majerský Anton
15. Miturová Katarína
16. Novajovský Stanislav

17. Nováková Mária
18. Olekšáková Júlia
19. Pavlenka Ladislav
20. Petrasová Mária
21. Pichnárová Ľudmila
22. Pitoňák Ján
23. Pitoňák Pavol
24. Richman Štefan
25. Rovderová Alžbeta
26. Rusnáková Lucia
27. Slodičák Ján
28. Szattler Eduard
29. Šoltysová Terézia
30. Vojtánková Jana
31. Suraňová Alexandra

III. B, triedny profesor Ján Ležák

1. Adamjáková Žofia
2. Čarnogurský Jaroslav
3. Ferianc Štefan
4. Grigerová Mária
5. Hlaváčová Oľga
6. Chmel Pavol
7. Imrich Jozef
8. Kolada Anton
9. Labant Jozef
10. Matava Pavol
11. Olekšáková Eva
12. Pašková Viera
13. Pírek Igor

14. Purdešová Silvia
15. Sarnová Ľudmila
16. Siska Peter
17. Šajgalíková Marcela
18. Šoltys František
19. Tomaško Stanislav
20. Uličný Ivan
21. Vojtanková Alžbeta
22. Zamkovský Michal
23. Zeman Juraj
24. Zentko Vladimír
25. Kovalčík Jozef

III. C, triedny profesor Ján Kordovaník

1. Ambrová Viera
2. Árendarčíková Marta
3. Bekešová Angela
4. Bissová Mária
5. Česánková Alžbeta
6. Dargocká Gabriela
7. Dunajská Viera
8. Erdeiová Jana
9. Franková Anna
10. Fúrová Veronika
11. Janček Vladimír
12. Kornasová Eva
13. Kozzová Viera

14. Kriššáková Žofia
15. Melicherová Marta
16. Mlaková Lýdia
17. Mlynár Ján
18. Nevický Milan
19. Orálková Mária
20. Pauliaková Anna
21. Petreková Margita
22. Sabolová Daniela
23. Seman Ján
24. Stránska Anna
25. Szücsová Marta

III. D, triedna profesorka Ružena Baráthová

1. Bonková Mária
2. Galliková Anna
3. Grivalská Anna
4. Ihnačáková Valéria
5. Ivančáková Eva
6. Kováčová Jana
7. Kriššáková Rozália
8. Lichotsová Kristína
9. Lisá Katarína
10. Majkutová Terézia
11. Marková Zita

12. Michlíková Antónia
13. Mlaková Kristína
14. Molčányová Magdaléna
15. Mordavská Eva
16. Ratajová Alžbeta
17. Sisková Edita
18. Súkeníková Ema
19. Štanclová Gabriela
20. Veselovská Lýdia
21. Zvarová Rozália

Školský rok 1964/1965

III. A, triedny profesor Zoltán Konček

1. Berith Anton
2. Bittner Vladimír
3. Buríková Eva
4. Džubasová Ana
5. Ferencková Emília
6. Hadzimová Emília
7. Holazová Jana
8. Chovancová Anna
9. Kertesz Andrej
10. Kleinová Elena
11. Kolinovský Jozef
12. Končeková Eva
13. Krupicerová Marcela
14. Kučkovská Margita
15. Lukáčová Darina

16. Nebusová Marcela
17. Olejárová Terézia
18. Palútková Anna
19. Székelyová Katarína
20. Šarinová Štefánia
21. ŠIdalová Eva
22. Šimek Miroslav
23. Šterbáková Mária
24. Vanečková Žofia
25. Vaškovič Igor
26. Vaxmanská Margita
27. Zakopjanová Mária
28. Zavacká Anna
29. Zummerová Anna
30. Želonka Jozef

III. B, triedny profesor Lorant Spalek

1. Bekeš Daniel
2. Budzáková Mária
3. Džuganová Margita
4. Fabianová Lýdia
5. Fried Dušan
6. Hlaváč Ján
7. Horničáková Ernestína
8. Hudáček Tomáš
9. Korenko Milan
10. Kostolný Karol

11. Krempaský Jozef
12. Krempaský Vladimír
13. Lapšanská Anna
14. Olekšák Alfonz
15. Olekšák Jaroslav
16. Piegerová Anna
17. Slodičák Štefan
18. Slodičáková Eva
19. Zemjaneková Anna
20. Živická Anna

III. C, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Dudáš Igor
2. Faithová Terézia
3. Fischer Albín
4. Frankovská Margita
5. Gončárová Anna
6. Grotkovská Anna
7. Halušková Eva
8. Herz Rudolf
9. Chebenová Jana
10. Komor Ján
11. Kotočová Jarmila
12. Krejnusová Milada
13. Krejsová Lýdia
14. Lenártová Silvia
15. Lizáková Mária
16. Majerčáková Mária

17. Matúšová Anna
18. Obertanová Helena
19. Palanský Eduard
20. Parimucha Ján
21. Pirhala Ján
22. Polák Miroslav
23. Potašová Soňa
24. Rajec Pavol
25. Simančíková Marianna
26. Šilonová Viera
27. Šoltísová Marta
28. Tholt Pavol
29. Turcerová Oľga
30. Tybor Martin
31. Vyležíková Zdena

Stredná škola pre pracujúcich, triedna profesorka Ružena Baráthová

1. Bekešová Elena
2. Horváthová Lilia
3. Hrehusová Mária
4. Karabinoš František
5. Majer Osvald
6. Olekšáková Mária
7. Pálka Ján

8. Svitana Alojz
9. Šaligová Mária
10. Špirek Anton
11. Švarc Ján
12. Tallo Eduard
13. Komorová Elena

Školský rok 1963/1964

XI. trieda, triedny profesor Pavol Karas

1. Kapolková Mária
2. Košická Elena
3. Macko Ján
4. Mazurková Magdaléna
5. Nebusová Žofia
6. Olekšáková Irena
7. Pavličko Roman

8. Soviarová Anna
9. Špitková Marcela
10. Tomeček Vasil
11. Zavacký Milan
12. Želonka Jozef
13. Žmijovská Margita

Stredná škola pre pracujúcich, triedny profesor Pavol Karas

1. Balážová Ružena
2. Cochová Vlasta
3. Friedmanová Alica
4. Ganzarčíková Emília
5. Hlaváč Otto
6. Jasovská Žofia

7. Mačaková Ružena
8. Mizdoš František
9. Švarc Valent
10. Tenkáč Július
11. Sojáková Vlasta
12. Wawreková Margita

Stredná škola pre pracujúcich, triedny profesor Zoltán Konček

1. Čaplovič Pavol
2. Golian Mikuláš
3. Gondek Imrich
4. Kmecová Helena
5. Knappová Marta

6. Kriššáková Anna
7. Kupčová Gabriela
8. Liptáková Helena
9. Michalková Anna
10. Plučinská Marta

Školský rok 1962/1963

XI. A, triedny profesor Ján Kordovaník

1. Badoničová Alica
2. Barlok Eduard
3. Bekešová Oľga
4. Bjalončík Jozef
5. Brija Vojtech Peter
6. Dziak Ján
7. Forberger Jozef
8. Gregorovičová Anna
9. Gurka Karol Ladislav
10. Holova Valent
11. Krajňak Miroslav
12. Krempaský Pavol

13. Leysek Anton
14. Ovšonková Viera Mária
15. Pastuchová Eva
16. Petras Peter
17. Rudohradská Anna
18. Sadovský Eduard
19. Sulír Michal
20. Šmigovský Ján
21. Tomšejová Viera
22. Vdovjaková Ľubomíra
23. Verdonová Terézia

XI. B, triedny profesor Mikuláš Kolesár, Anton Kováčik

1. Andráš Mikuláš
2. Bódy Emil
3. Bohonyová Helena
4. Brna Vladimír
5. Franko Peter
6. Gavroňová Viera
7. Gurová Zdena
8. Hoffmanová Brigita
9. Holovová Mária
10. Hudecová Dana
11. Ježík Miroslav
12. Knottová Bernadeta

13. Krempaský Jozef
14. Majerčák Štefan
15. Medzihradský Ľubomír
16. Modranská Darina
17. Nevická Xénia
18. Nitranská Mária
19. Orosová Iveta
20. Pauliaková Viera
21. Podhorský Vladimír
22. Rataj Ondrej
23. Rudzanová Vlasta
24. Valčak Ladislav

Školský rok 1961/1962

XI. A, triedny profesor Zoltán Konček

1. Dyda Marian
2. Fábryová Eva
3. Gallyová Anna
4. Gančová Elena
5. Gregorovičová Mária
6. Jóny Harald
7. Jurdík Jozef
8. Klocoková Lýdia
9. Knappová Marta
10. Kožik František
11. Labuda Ján

12. Mišanek Andrej
13. Palumbiny Aurel
14. Rurová Dagmar
15. Scholtzová Jarmila
16. Skybjak Jozef
17. Sládek Imrich
18. Slavkovský Peter
19. Vaverčák Ján
20. Weidnerová Marieta
21. Zemčáková Anna
22. Zohnová Valéria

XI. B, triedny profesor Lorant Spalek

1. Babka František
2. Budzáková Mária
3. Budzák Milan
4. Drugačová Anna
5. Gondeková Zuzana
6. Hanáčková Etela
7. Hubálková Jana
8. Kačur Michal
9. Kowariková Mária
10. Kriššáková Júlia

11. Krotáková Anna
12. Leščinský Daniel
13. Lichotsová Ilona
14. Lakatošová Mária
15. Molčányová Monika
16. Plučinská Anna
17. Seiler Eugen
18. Schwartzová Helga
19. Tfirst Rudolf
20. Tomečková Mária

Školský rok 1960/1961

XI. A, triedny profesor Dr. Juraj Lányi

1. Baráthová Eleonóra
2. Borimská Klára
3. Čerňáková Lýdia
4. Filipová Libuša
5. Füzyová Marta
6. Hanat Ladislav
7. Chudíková Ľudmila
8. Ivančáková Božena
9. Kintzlerová Erika
10. Kostková Zita
11. Kotsch Herbert
12. Kriššák Štefan
13. Krupitzerová Gabriela
14. Krupková Alžbeta
15. Kubisová Mária

16. Kučár Igor
17. Kusý Peter
18. Lapšanská Ľubica
19. Merčák Ján
20. Mlaková Brigita
21. Mucha Jozef
22. Rigó Peter
23. Sabolová Eliška
24. Schwartzová Evelina
25. Šlachtovská Mária
26. Šoltésová Oľga
27. Varsányiová Monika
28. Zeleňová Zita
29. Želonka Vladimír

XI. B, triedny profesor Pavol Karas

1. Antoni Jozef
2. Bednarčiková Agata
3. Bobák Helmut
4. Dargocký Gejza
5. Dindová Matilda
6. Eichlerová Mária
7. Ferenčáková Katarína
8. Gaalová Eva
9. Gajdošová Eva
10. Husárová Marianna
11. Kordovaníková Gabriela
12. Kostolná Mária
13. Krankusová Elena
14. Krulíková Anna
15. Legutká Marta

16. Medzihradská Oľga
17. Michalák Milan
18. Miškovičová Helena
19. Nováková Božena
20. Ovšonka Dušan
21. Palumbiny Alžbeta
22. Schlossová Viera
23. Slodička Andrej
24. Smandrová Margita
25. Szánto Július
26. Šuchterová Viera
27. Vidová Soňa
28. Zummerová Eva
29. Krebsová Erika

Školský rok 1959/1960

XI. A, triedny profesor Mikuláš Kolesár

1. Babík Anton
2. Bažíková Eva
3. Beňo Stanislav
4. Čongvová Mária
5. Dluhá Natália
6. Dragošek Ivan
7. Fábry Edmund
8. Fečko Július
9. Fudalyová Anna
10. Gancarčíková Eva
11. Geletková Alžbeta
12. Goceliak Dušan
13. Harabín František
14. Illenčíková Ľudmila
15. Juhász Ján
16. Kantorková Magda
17. Kieferová Alžbeta

18. Knottová Ernestína
19. Končeková Mária
20. Lapšanská Elena
21. Liptáková Elena
22. Michalyák Jozef
23. Milon František
24. Mohr Matej
25. Molčányová Ema
26. Mušinská Elena
27. Nebus Štefan
28. Pitoňák Andrej
29. Pollyáková Terézia
30. Prochotský Stanislav
31. Roch Dušan
32. Špireková Eva
33. Šrenkelová Rozália
34. Verner Karol

XI. B, triedny profesor Fr Halás, Ružena Baráthová, Ján Kordovaník

1. Alexyová Marianna
2. Bednarčíková Božena
3. Čekovská Oľga
4. Demková Erika
5. Gally Emil
6. Gallschneiderová Edeltrauda
7. Grotkovský Pavol
8. Horanský Edmund
9. Chritz Ernest
10. Imrichová Margita
11. Kiefer Matej
12. Kopkaš Rudolf
13. Kotschová Ingeborg
14. Lüttmerdingová Eva

15. Maguth Ivan
16. Majerčák Ján
17. Minariková Marta
18. Orolínová Anna
19. Petrík Viliam
20. Pitoňáková Karmela
21. Susztay Barnabaš
22. Škvarková Mária
23. Šulcová Drahomíra
24. Toporcer Ján
25. Valigurský Pavol
26. Vojčeková Erika
27. Wawreková Anna
28. Zibura Jozef

XI. C, triedny profesor Anton Kováčik

1. Berényi Jozef Marian
2. Brija Milan
3. Brosz Ernest
4. Bucáková Mária
5. Čulmanová Dáša Kristína
6. Dorušinec Ladislav
7. Dyda Leonard Ján
8. Galas Peter
9. Gavron Ján
10. Hanát František Vojtech
11. Jamnický Bernard
12. Klocoková Antónia
13. Kolbayová Brigita
14. Kovalčík Ferdinand

15. Kučárová Elena
16. Lukáčková Mária
17. Maurer Gerhard
18. Mitter Peter
19. Mularčíková Magdaléna
20. Petruláková Anna
21. Rusiňáková Ľubomíra
22. Štalmašek Vladimír
23. Štilinská Mária
24. Ťažár Peter
25. Vaverčak Teodor Ján
26. Zajkovič Jozef
27. Hovanec Viktor