Zoznam absolventov školy sa prísne pridržiava údajov, ako sú uvedené v maturitných protokoloch jednotlivých tried a ročníkov. Údaje o mene absolventa a poradí v zozname zodpovedajú podobe v maturitnom protokole, u starších ročníkov sa uvádzajú na záver aj externí študenti. Pri menách triednych profesorov sa neuvádzajú súčasné tituly, aj pri týchto údajoch stav zodpovedá maturitnému katalógu. Ak v ročníku boli viaceré triedy, uvádza sa daný školský rok len pred prvou triedou.

Školský rok 1978/1979

IV. A, triedny profesor Anton Kováčik

1. Bekeš Stanislav
2. Blahoutová Daniela
3. Compeľová Iveta
4. Drozd Bohumír
5. Dzurillová Bibiana
6. Ďuricová Marta
7. Egrešiová Janka
8. Gardoš Miroslav
9. Gulašiová Gabriela
10. Gurčík Ladislav
11. Horanský Libor
12. Hrušovská Oľga
13. Kalla Michal
14. Kollárová Zdenka
15. Kráľová Eva
16. Kubík Ivan
17. Kuffa Marian
18. Lizáková Katarína

19. Marhefka František
20. Maro Ján
21. Pavlík Ján
22. Pekarčíková Jana
23. Petrovský Eduard
24. Pisarčík Ľubomír
25. Precáková Alena
26. Prošková Zuzana
27. Senderáková Ľudmila
28. Slavkovská Bronislava
29. Starinská Alžbeta
30. Synak Milan
31. Švihorová Oľga
32. Tomková Anna
33. Vadovská Anna
34. Valiga Daniel
35. Veštúrová Jana
36. Drozdová Dagmar rod. Knutelská

IV. B, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Bílek Vladimír
2. Biroščák Vladimír
3. Böhmerová Jarmila
4. Bojko Roman
5. Bonková Mária
6. Dvorožňáková Viera
7. Gaborčíková Eva
8. Gibláková Anna
9. Hurtová Eva
10. Jaseňáková Ingrid
11. Kornajčíková Iveta
12. Kurucová Erika
13. Malina Peter
14. Merčáková Mária
15. Nemec Ján
16. Orolinová Oľga
17. Paterová Vlasta

18. Pirožková Janka
19. Regecová Gabriela
20. Repeľová Viera
21. Sabadoš Štefan
22. Saksová Alžbeta
23. Sláma Tomáš
24. Strellová Anna
25. Strišovská Mária
26. Šebestová Mária
27. Šimonovič Ján
28. Štefanides Ján
29. Tomeček Juraj
30. Vdovjaková Ľudmila
31. Venglíková Marcela
32. Zemjaneková Daniela
33. Zentko Valerián
34. Zmaržláková Beáta

IV. C, triedna profesorka Gabriela Smolková

1. Andris Juraj
2. Bretzová Silvia
3. Bryjová Julia
4. Cigalová Lýdia
5. Čenščáková Anna
6. Dlugošová Helena
7. Galiniaková Małgorzata
8. Gryglák Alojzy
9. Hotáry František
10. Jankura Milan
11. Jankurová Alica
12. Kalatová Janina
13. Kiska Vladimír
14. Kissová Jana
15. Klaková Leslava
16. Kočnerová Alena

17. Kollár Jozef
18. Kušnierik Jozef
19. Lenďák Igor
20. Liptajová Gabriela
21. Marečáková Zuzana
22. Michnová Ľudmila
23. Nadányiová Iveta
24. Nadányiová Tatiana
25. Nyékiová Eva
26. Ogurčáková Darina
27. Pavelová Daniela
28. Pavlovič Peter
29. Rusnáková Eva
30. Saksová Sylvia
31. Skupinová Dana
32. Trefášová Marta

IV. D, triedny profesor Otto Krajňák st.

1. Antošík Július
2. Antoška Miroslav
3. Bobková Darina
4. Bobrovský Miroslav
5. Drabiščáková Svetlana
6. Filipský Ján
7. Gálfy Róbert
8. Král Karol

9. Oravec Milan
10. Podolinská Zuzana
11. Renner Valter
12. Robochová Dana
13. Rohár Ján
14. Siráň Vladimír
15. Štancel Jaroslav
16. Zuzula Timotej

IV. – štúdium popri zamestnaní, triedny profesor Peter Vozár

1. Argaláš Marián
2. Dubravčák Ján
3. Gemza Štefan
4. Homa Andrej
5. Husár Ladislav
6. Kolačkovský František

7. Kožuch Stanislav
8. Marek Vojtech
9. Scholcz Ľubomír
10. Strelec Peter
11. Šomšák Gabriel
12. Vojtaššák František

Školský rok 1977/1978

IV. A, triedna profesorka Mária Jančeková

1. Andráš Vladimír
2. Balášová Elena
3. Britaňaková Alena
4. Burica Ivan
5. Debre Ervín
6. Debre Jozef
7. Ezechiáš Ján
8. Figlar Eduard
9. Gallik Stanislav
10. Hanáčková Daniela
11. Hrušovská Júlia
12. Kobylková Antónia
13. Kolesárová Beáta
14. Krempaský Peter
15. Kulková Edita

16. Leščinská Mária
17. Němeček Ladislav
18. Oksošová Magdaléna
19. Pisarčíková Zuzana
20. Poljak Martin
21. Potanko František
22. Prašková Ingrid
23. Repaský Marián
24. Riedlová Dagmar
25. Rusnačko Ján
26. Sabadoš Juraj
27. Smrek Ladislav
28. Stodolovská Alena
29. Tremko Jozef
30. Voláková Anna

IV. B, triedna profesorka Mária Goceliaková

1. Andrášová Zuzana
2. Bobovská Olina
3. Bujňáková Ľudmila
4. Comisso Alexander
5. Danielčáková Danica
6. Demeter Mojmír
7. Gemza Gabriel
8. Girgaschová Adela
9. Gondkovská Silvia
10. Jančušková Dagmar
11. Jurčová Gabriela
12. Kapinus Miloslav
13. Kohut Jozef
14. Kováčiková Zuzana
15. Kráľ Stanislav
16. Kuffa Ján
17. Lorenčík Daniel

18. Majerčák Jozef
19. Maľaková Eva
20. Maľaková Terézia
21. Michaláková Vlasta
22. Michlíková Jarmila
23. Molitorisová Irena
24. Nadzam Ján
25. Pisarčíková Mária
26. Slodičáková Štefánia
27. Smiková Katarína
28. Sobolič Boris
29. Syčová Nataša
30. Šenkárik Daniel
31. Švarcová Daniela
32. Tešlár Matej
33. Thinschmidtová Soňa
34. Václav Cyril

IV. C, triedna profesorka Anna Kulčárová, Denisa Paulenová

1. Balážová Mária
2. Barnášová Mária
3. Bekešová Mária
4. Brinčka Ján
5. Budzinová Mária
6. Bušovská Marta
7. Compľová Mária
8. Frisová Mária
9. Gallik Vladimír
10. Gancarčíková Ľudmila
11. Gärtnerová Dáša
12. Halčinová Margita
13. Jacenková Helena
14. Kovalčík Ján
15. Kriššáková Agnesa
16. Liptáková Božena

17. Lisý Peter
18. Olekšáková Gabriela
19. Petrášek Peter
20. Popovičová Eva
21. Repka Marián
22. Scherfelová Jarmila
23. Strišovská Janka
24. Šichmanová Anna
25. Šolczová Oľga
26. Šoltýsová Helena
27. Trefášová Anna
28. Uhlár Ladislav
29. Vojtaššák Štefan
30. Vojtaššáková Jarmila
31. Žbodák Vladimír

IV. D, triedna profesorka Marta Slančová, Viera Štupáková

1. Adamovičová Mária
2. Dubajová Ľudmila
3. Hronská Júlia
4. Krajčová Anna
5. Kubovová Viera
6. Kurucová Mária
7. Lizaková Anna
8. Mačutková Helena
9. Marešová Ľubica
10. Matfiaková Darina
11. Mičová Viera
12. Mlynarčíková Anna
13. Odložilíková Alica
14. Oravcová Zuzana

15. Páleneková Jana
16. Poliaková Soňa
17. Salanciová Jana
18. Slámová Jolana
19. Starinská Darina
20. Šefčíková Otília
21. Šilonová Anna
22. Šolcová Oľga
23. Trenčanská Bernadeta
24. Vatychová Daša
25. Zahoranská Darina
26. Zemančíková Daniela
27. Želonková Anna

IV. E, triedny profesor Juraj Varholák

1. Bočkay Ján
2. Hanus Ján
3. Harvanová Iveta
4. Harvanová Jana
5. Janikovský Róbert
6. Komora Martin
7. Kraus Jozef
8. Kurilovská Eva

9. Lukáč Zoltán
10. Melich Jaroslav
11. Michalková Soňa
12. Olejár Bohumil
13. Paráková Mária
14. Rusnáková Lýdia
15. Šoltýsová Jana
16. Vozárik Stanislav

Školský rok 1976/1977

IV. A, triedny profesor Štefan Kuric

1. Baranová Klára
2. Bartošová Mária
3. Berger Zoltán
4. Blahout Milič
5. Bretz Jozef
6. Dolák Marcel
7. Fleischer Peter
8. Froncová Helena
9. Gotzmannová Beáta
10. Hovaňák Ladislav
11. Kobylková Alžbeta
12. Kohút Miroslav
13. Kovalčíková Darina
14. Krišanda Stanislav
15. Kurucová Mária

16. Michalko Pavel
17. Mončeková Pavla
18. Nyéki Ján
19. Poracky Jozef
20. Prelichová Darina
21. Príchocký Ján
22. Regecová Eleonóra
23. Regecová Henrieta
24. Semaňaková Anna
25. Sulírová Anna
26. Szontághová Mária
27. Veselá Lýdia
28. Wolf Ladislav
29. Zoričáková Mária

IV. B, triedna profesorka Oľga Kormanová

1. Bednárová Marta
2. Bradovková Daniela
3. Cermanová Daniela
4. Galliková Viera
5. Hoza Miroslav
6. Hreus Jozef
7. Hudáček Ján
8. Kesterová Helena
9. Klocoková Agnesa
10. Kmec Marián
11. Kopcoňová Anna
12. Kurila Jozef
13. Lorencová Edita

14. Lučivjanská Zuzana
15. Pastuchová Viera
16. Pazdúrová Miroslava
17. Pažitná Mária
18. Petrášková Mária
19. Pirchalová Valéria
20. Pitoňáková Iveta
21. Podolská Marieta
22. Potočná Jarmila
23. Schlegel Anton
24. Schütz Peter
25. Trellová Júlia

IV. C, triedny profesor Fedor Lunter

1. Bucová Mária
2. Budzina Anton
3. Budzinová Elena
4. Dučáková Marta
5. Chudý Rastislav
6. Kaprál Peter
7. Karabáš Milan
8. Kneslová Alena
9. Korheľ Ján
10. Kurňavová Jana
11. Ladányiová Anna
12. Malichová Anna

13. Mrázová Eva
14. Mrvová Alena
15. Potočná Edita
16. Slávka Vladimír
17. Slebodová Mária
18. Smejkal Peter
19. Šerfel Michal
20. Šoltésová Drahomíra
21. Štefaňáková Mária
22. Zacher Milan
23. Zeman Karol
24. Zuzaniaková Daniela

IV. D, triedna profesorka Mária Stanová

1. Andrašová Mária
2. Blašková Anna
3. Blašková Viera
4. Černohorská Anna
5. Dercová Tatiana
6. Galliková Mária
7. Gavláková Janka
8. Guttová Alžbeta
9. Haitschová Božena
10. Hurajtová Marta
11. Kolláriková Viera
12. Krajčová Božena
13. Krupová Mária
14. Madarásová Ľubomíra

15. Majkutová Mária
16. Mašlonková Marta
17. Nastalková Viera
18. Nováková Lýdia
19. Pavličková Anna
20. Polovková Lýdia
21. Rákocyová Zlatica
22. Sakmáryová Gabriela
23. Sebešová Božena
24. Šebová Eva
25. Špinerová Alena
26. Švagrovská Marta
27. Vešturová Daniela
28. Žmindaková Anna

Školský rok 1975/1976

IV. A, triedna profesorka Mária Demková

1. Ander Jozef
2. Bretzová Mária
3. Čuban Jozef
4. Čuban Pavol
5. Fassingerová Eleonóra
6. Ferčák Ľubomír
7. Floriančič Jozef
8. Gabler Kamil
9. Gemza Dušan
10. Gildein Gejza
11. Greňová Mária
12. Heldáková Eva
13. Kleinová Milina
14. Kováčik Marián
15. Kriššáková Gabriela

16. Krišandová Marta
17. Kukurová Ľudmila
18. Lipták Peter
19. Liptayová Mária
20. Malovecká Katarína
21. Murgašová Agáta
22. Naništa Radoslav
23. Novoroľník Emil
24. Popovič Marko
25. Sarnová Mária
26. Tomaľová Marta
27. Veselý Ivan
28. Zavadská Anna
29. Žabková Daniela
30. Živčák Daniel

IV. B, triedna profesorka Mária Kendrová

1. Baran Emil
2. Bonk František
3. Blaško Michal
4. Fedorová Viera
5. Hanus Miroslav
6. Harabin Štefan
7. Heldáková Katarína
8. Chattová Paulína
9. Chmeliarová Eva
10. Juríčková Alena
11. Kovalčík František
12. Kovalčík Rudolf
13. Konkolová Mária

14. Kubík Anton
15. Krullová Anna
16. Ladanyi Dušan
17. Lipták Mikuláš
18. Matejka Branislav
19. Nebusová Božena
20. Pavelová Milota
21. Pitoňák Pavol
22. Sojaková Darina
23. Suchánková Miroslava
24. Strapáč Daniel
25. Zuštiak Dušan

IV. C, triedny profesor Eduard Hagara

1. Antalová Stanislava
2. Böhmerová Stanislava
3. Farkašová Inge
4. Gedra František
5. Graudelis Jaroslav
6. Gurková Eva
7. Károlyiová Margita
8. Kittanová Anna
9. Klein Jozef
10. Koneval Miroslav
11. Korenková Viera
12. Lacková Anna
13. Lapšanská Marta
14. Mikuš Miroslav
15. Mularčík Pavel
16. Oleníková Anna

17. Orolínová Lýdia
18. Pitoniak Štefan
19. Plučinský Igor
20. Rabská Mária
21. Slodičáková Genovefa
22. Šavlová Anna
23. Šilonová Janka
24. Šmáliková Beata
25. Šoltés Peter
26. Šoltýs Michal
27. Šprochová Mária
28. Štupáková Eva
29. Václav Bystrík
30. Valiga Bohuslav
31. Zadžora Miroslav

IV. D, triedna profesorka Marta Nadanyiová

1. Beretová Marta
2. Birošíková Darina
3. Blašková Mária
4. Britaňáková Anna
5. Buceková Anna
6. Ciošová Štefánia
7. Dvorožňáková Anna
8. Gurgoľová Anna
9. Jakubečková Zlatica
10. Jurdiková Rúth
11. Kalafutová Mária
12. Kočová Darina
13. Kovalová Mária
14. Lizáková Mária
15. Magerová Mária

16. Mikulášiková Eva
17. Mlaková Eva
18. Modričová Júlia
19. Munková Eva
20. Nemešová Zdenka
21. Poráčová Oľga
22. Scholtzová Ľubomíra
23. Sopková Anna
24. Šromovská Gabriela
25. Teplicová Bohuslava
26. Troppová Eva
27. Vitkovská Anna
28. Vnenčáková Viera
29. Zummerová Ľudmila

Školský rok 1974/1975

IV. A, triedna profesorka Helena Tišťanová

1. Adamjaková Daniela
2. Balaš Karol
3. Baláž Peter
4. Bložoňová Anna
5. Burica Ľubomír
6. Čekovská Mária
7. Gaborčáková Anna
8. Gemza Oliver
9. Grigláková Darina
10. Gulašiová Melánia
11. Hrušovská Viera
12. Hrušovský Ladislav
13. Jakubička Ivor
14. Juraško Ľubomír
15. Kaňová Mária
16. Komorová Anna
17. Konečná Mária
18. Krupjaková Gabriela

19. Malecová Alžbeta
20. Mazurková Viera
21. Murgašová Dagmar
22. Novajovský František
23. Pavlenka Miroslav
24. Petrulová Anna
25. Rajčan Marián
26. Remiaš Milan
27. Rošková Jana
28. Rusňák Jozef
29. Rusňák Jozef
30. Saksa Peter
31. Slodička Peter
32. Sucháčová Sylva
33. Vido Ľubomír
34. Vnenčáková Viera
35. Zmaržláková Viera

IV. B, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Adamová Eva
2. Bachleda Vladimír
3. Bekešová Božena
4. Belák Jozef
5. Benková Beata
6. Drozdová Milica
7. Fabian Peter
8. Fabis Dušan
9. Gromanová Mária
10. Hanuščin Juraj
11. Joppa Jozef
12. Karašová Eva
13. Kochová Daniela
14. Krajňáková Alena
15. Krejsa Dušan

16. Kubátová Ľudmila
17. Kurilová Oľga
18. Kutarňová Katarína
19. Linhartová Jana
20. Mačáková Mária
21. Pavelčáková Anna
22. Pitoňáková Mária
23. Roch Peter
24. Sekula Ladislav
25. Šilon Štefan
26. Tomšejová Darina
27. Turošík Ján
28. Valasová Helena
29. Vencelová Božena
30. Šáteková Viera

IV. C, triedny profesor Anton Kováčik

1. Adamjak Milan
2. Andrejková Darina
3. Bankošová Anna
4. Bergerová Kristína
5. Dubcová Dagmar
6. Dúbravská Viera
7. Figlárová Mária
8. Grígerová Ľubomíra
9. Hreusová Ľubica
10. Kantorková Marta
11. Karap Juraj
12. Kičurová Emília
13. Kubušeková Mária
14. Kupčík Miroslav
15. Lányiová Gabriela

16. Longa Ján
17. Maťašovský Jozef
18. Mečíř Pavol
19. Mikolajová Erika
20. Petríková Anna
21. Pisarčíková Kamila
22. Pudzisová Jarmila
23. Rennerová Mária
24. Stanová Darina
25. Sýkora Ján
26. Šefčík Peter
27. Šoltesová Viera
28. Vaculík Vladimír
29. Valiga Igor
30. Vojtička Peter

IV. D, triedny profesor Zoltán Konček

1. Andrášová Daniela
2. Antalová Dana
3. Antalová Judita
4. Baranová Marta
5. Bizubová Viera
6. Bohušová Helena
7. Buc Vladimír
8. Cintuľová Jana
9. Dragošek Edmond
10. Džubáková Anna
11. Franeková Katarína
12. Gallik Štefan
13. Garnek Jozef
14. Hanečáková Mária
15. Hargašová Anna
16. Huľvej Juraj
17. Jamnický Gabriel

18. Kozáková Mária
19. Kuricová Mária
20. Marcišová Darina
21. Mareš Miloš
22. Mešárová Daniela
23. Mičová Monika
24. Mouchová Taťjana
25. Niňajová Viera
26. Pavličková Mária
27. Petrovičová Eva
28. Pustulková Alica
29. Reľovská Anna
30. Rímska Bohumila
31. Tokárska Juliana
32. Varšová Mária
33. Vychovalá Dagmar
34. Zavacký Miroslav

Školský rok 1973/1974

IV. A, triedna profesorka Mária Hlaváčová

1. Bretz Alojz
2. Čižíková Ružena
3. Čunderlíková Janka
4. Dluhá Ľudmila
5. Farkaš Martin
6. Findoráková Ľudmila
7. Gemzová Danica
8. Janásová Danica
9. Kišš Štefan
10. Kišová Helena
11. Kňazovická Mária
12. Konečný Marián
13. Kováčiková Mária
14. Krivošová Danka
15. Kubinský Andrej

16. Líšková Jana
17. Magera Martin
18. Mencáková Anna
19. Mitura Juraj
20. Niňajová Anna
21. Novák Andrej
22. Novotná Mária
23. Olekšák Anton
24. Pisarčík František
25. Pisarčíková Danuta
26. Polaneková Helena
27. Ščigulinský Vladimír
28. Tereštíková Jana
29. Tropp Ján
30. Žofajová Alžbeta

IV. B, triedna profesorka Anna Nemcová

1. Dulovičová Eleonóra
2. Dzurilla Ján
3. Ďurčová Darina
4. Fasinger Otto
5. Fiamčík Ján
6. Gallovičová Lýdia
7. Galšnajderová Monika
8. Kapraň Vladimír
9. Kesterová Anastázia
10. Klimeková Mária
11. Kolumberová Zuzana
12. Kostrzeva Alojz
13. Krajňáková Dana
14. Krempaský Rudolf
15. Krupková Mária

16. Kudláková Božena
17. Lešundáková Jana
18. Mačák Štefan
19. Olexiová Jana
20. Pavlík Vladimír
21. Pustulka Marián
22. Sisková Veronika
23. Šablová Viera
24. Šoltýsová Mária
25. Šupalová Dana
26. Tešlár Jaroslav
27. Toporcerová Gertrúda
28. Vdovjáková Viera
29. Vojtech František

IV. C, triedna profesorka Mária Goceliaková

1. Bajaj Pavol
2. Baranová Mária
3. Bizovská Mária
4. Brandoburová Helena
5. Britaňák Štefan
6. Britaňáková Ľubomíra
7. Čubanová Helena
8. Debreová Silvia
9. Derevjaniková Anna
10. Drobot Ján
11. Dziaková Veronika
12. Fudalyová Mária
13. Gabrielová Henrieta
14. Hanečáková Mária
15. Hrušovská Anna
16. Florio Ildikó rod. Boháčová
17. Jašňák Štefan
18. Konečná Viera
19. Konfalová Dana
20. Kovalčíková Jarmila
21. Krebsová Alžbeta

22. Kurnátová Monika
23. Labisová Ľuboslava
24. Liptáková Paula
25. Lizák František
26. Paliderová Renáta
27. Ponduša Ivan
28. Rákoci Pavol
29. Remenárová Gabriela
30. Romanová Zlata
31. Rošková Zlatica
32. Smreková Zuzana
33. Sušková Zuzana rod. Šlachtovská
34. Štefánik Miroslav
35. Štrauchová Brigita
36. Šutorová Mária
37. Trangošová Helena
38. Vadel Milan
39. Vitková Eleonóra
40. Vnenčáková Anna
41. Vojtechová Ružena
42. Kalafutová Jozefína rod. Mačurová

Školský rok 1972/1973

III. A, triedna profesorka Glória Gerberyová-Sojáková

1. Compeľ Vladimír
2. Dunajská Alžbeta
3. Ďumbala Stanislav
4. Fábryová Brigita
5. Figlár Ján
6. Fiľaková Viera
7. Hanzlíček Peter
8. Hauzner Tibor
9. Jakubčáková Božena
10. Klein Kamil
11. Klimeš Milan
12. Kolaciaková Mária

13. Mačura Juraj
14. Matajs Milan
15. Mazurková Viera
16. Michaleková Viera
17. Otčenáš Jaroslav
18. Pekarčiková Ružena
19. Rušinová Júlia
20. Sisková Lýdia
21. Spišáková Jana
22. Suľovcová Valéria
23. Škárová Ľudmila
24. Uhlíková Beáta

III. B, triedny profesor Štefan Kuric

1. Babičová Anna
2. Bethlenfalvyová Astrid
3. Ceklárová Jozefína
4. Drozdová Alexandra
5. Ferenčík Vladimír
6. Gavalier Jozef
7. Gavendová Monika
8. Husár Ladislav
9. Chlepková Janka
10. Jílková Gabriela
11. Kleinová Darina
12. Klocková Ružena
13. Kneslová Jana
14. Krajčová Katarína
15. Krystuf Richard

16. Kurillová Dana
17. Labudová Eva
18. Maliničová Lívia
19. Marko Ján
20. Paugschová Božena
21. Petrová Oľga
22. Rybková Jarmila
23. Spaleková Zuzana
24. Spišáková Judita
25. Suchanovský Štefan
26. Suchá Ľudmila
27. Šoltésová Anna
28. Šoltýsová Anna
29. Teltschová Valéria

IV. A, triedny profesor Anton Kováčik

1. Bielaková Zdena
2. Burica Dušan
3. Csach Kornel
4. Ferenčáková Helena
5. Gaborčík Ján
6. Galiková Mária
7. Gondeková Alica
8. Chmeliarová Dagmar
9. Chovanec František
10. Jakubcová Anna
11. Károlyi Jozef
12. Kittanová Helena
13. Kovalčíková Anna
14. Lacková Marta
15. Lipták Tibor
16. Majerčák Jozef

17. Mazurek Stanislav
18. Mečířová Alena
19. Meltzer Peter
20. Michnicová Irena
21. Pastucha Miloš
22. Pavela Ľubomír
23. Pisarčíková Daniela
24. Polanek Miroslav
25. Poliak Ján
26. Regec Vladimír
27. Stolarčíková Alena
28. Szontághová Eva
29. Tóthová Andrea
30. Turcerová Marcela
31. Varečková Beáta
32. Vujčík Jozef

IV. B, triedny profesor Dr. Juraj Lányi

1. Andrášová Ľudmila
2. Babčanová Ľubomíra
3. Benčová Jarmila
4. Čupková Mária
5. Dafčík Marián
6. Drozd Marián
7. Ďuricová Anna
8. Fábryová Eleonóra
9. Hrebeňárová Mária
10. Hreusová Vlasta
11. Jendrejáková Danica
12. Kolodzejová Eva
13. Kriššáková Oľga

14. Kušniráková Ružena
15. Milánová Marcela
16. Nevrlyová Amália
17. Pajonková Darina
18. Patakyová Marianna
19. Pekarčík Jozef
20. Pisarčíková Beáta
21. Pivovarová Mária
22. Rajecová Oľga
23. Tomľanová Veronika
24. Wolfová Klaudia
25. Zemančíková Júlia

Školský rok 1971/1972

III. A, triedna profesorka Mária Demková

1. Cerman Anton
2. Cerman Miroslav
3. Fiolek Albert
4. Garanič Ján
5. Geletková Eva
6. Gluch Augustín
7. Heldák Ján
8. Hrušovská Alžbeta
9. Husák Peter
10. Kevélyiová Denisa
11. Krejsa Peter
12. Kukurová Marta

13. Kuricová Helena
14. Michalík Milan
15. Petrášková Lýdia
16. Poľanová Margita
17. Rusňáková Regína
18. Valaštiak Jaroslav
19. Vojtaššák Jozef
20. Volák Štefan
21. Wolf Ivan
22. Bakoň Andrej
23. Michnová-Oravcová Eva

III. B, triedna profesorka Marta Nadanyiová

1. Bložoň Viliam
2. Doczyová Mária
3. Gontkovská Mária
4. Ivančáková Anna
5. Klempárová Anna
6. Kondrátová Alžbeta
7. Koršňák Peter
8. Krejnusová Mária
9. Kriššáková Ema

10. Petras Ondrej
11. Prokopovičová Mária
12. Sedlák Jozef
13. Segiň Tomáš
14. Sulírová Viera
15. Šavelová Eva
16. Vnenčáková Emília
17. Závodská Jana

III. C, triedna profesorka Ružena Baráthová

1. Baľová Dana
2. Debnárová Mária
3. Gombošová Jarmila
4. Holbusová Daniela
5. Hužik Ladislav
6. Jakubeková Alena
7. Jurčová Marianna
8. Jurdík Tomáš
9. Jurek Ľudovít
10. Jureková Viera
11. Kočová Mária

12. Krajčovičová Marianna
13. Kroták Stanislav
14. Kyseľová Božena
15. Oleksáková Olina
16. Perďochová Darina
17. Porubovičová Valéria
18. Rusňáková Mária
19. Sobotová Marianna
20. Žbodáková Štefánia
21. Ženíšková Veronika

Školský rok 1970/1971

III. A, triedny profesor Lorant Spalek

1. Alth Ľudovít
2. Čížik Juraj
3. Dovjaková Magdaléna
4. Grígerová Kristína
5. Havran Ľudovít
6. Holop Jozef
7. Hrček Ivan
8. Hudáček Štefan
9. Janda Miroslav
10. Joppa Ladislav
11. Juraško Boris
12. Krajčovič Alojz
13. Kuric Štefan
14. Laufová Ľudmila
15. Lendácky Igor

16. Lipták Ľudovít
17. Neupauerová Marcela
18. Novoroľník Pavol
19. Novoroľník Peter
20. Peterková Zdena
21. Peťko Branislav
22. Roman Ján
23. Schmidtová Božena
24. Senešová Katarína
25. Sisková Božena
26. Slovík Peter
27. Spalek Juraj
28. Strapáč Miroslav
29. Vítko Štefan

III. B, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Bachledová Viera
2. Barčáková Anna
3. Bekeš Jaroslav
4. Bekeš Marián
5. Bekešová Ružena
6. Bonková Marta
7. Čárska Blažena
8. Debre Peter
9. Fraštia Šimon
10. Horváth Jozef
11. Kotoč Ľudovít
12. Krempaská Mária

13. Mačák Ján
14. Matvejová Agnesa
15. Oňa Juraj
16. Petrek Jaroslav
17. Regec Peter
18. Sisková Mária
19. Suranovská Jarmila
20. Verbovský Dušan
21. Vojtaššáková Viera
22. Zubalová Jana
23. Krajňák Vladimír
24. Szuttor Gejza

III. C, triedna profesorka Mária Demková

1. Bodyová Valentína
2. Debreová Eva
3. Dluhá Alžbeta
4. Dubielová Mária
5. Chmurová Jana
6. Chovancová Gabriela
7. Ilčáková Marta
8. Jurská Eleonóra
9. Lajdová Jana
10. Marková Eva
11. Mašlonková Ľubomíra

12. Pavličková Jozefína
13. Pazdúrová Karola
14. Staviarska Anna
15. Šefcová Viera
16. Šilonová Viera
17. Schreterová Kristína
18. Šoltýsová Mária
19. Tomľanová Anna
20. Wierná Eva
21. Zuzaniaková Jana

III. D, triedny profesor Zoltán Konček

1. Baranová Viera
2. Bodyová Daniela
3. Brišová Štefánia
4. Cappová Oľga
5. Cviková Jolana
6. Gardošová Helena
7. Hritzová Alica
8. Kolodzejová Mária
9. Kopkáš Daniel
10. Kurucová Magdaléna
11. Langová Katarína
12. Pekarčíková Anna
13. Pitoňáková Darina
14. Plaštiaková Anna

15. Pravotiaková Helena
16. Šlejzáková Terézia
17. Šoltésová Mária
18. Štupáková Viera
19. Teplicová Darina
20. Vanečková Daniela
21. Vernarčík Ján
22. Vitkovský Michal
23. Wolfová Kamila
24. Zahoranská Viera
25. Závadská Viera
26. Ziburová Valéria
27. Hudačová Paulína

Školský rok 1969/1970

III. A, triedny profesor Štefan Kuric

1. Bartoňová Natália
2. Boberová Helena
3. Cermanová Oľga
4. Garanič František
5. Groskop Štefan
6. Havíra Ondrej
7. Hrebeňár Pavol
8. Jendrejčáková Mária
9. Kissová Helena
10. Kišš Vladimír
11. Klein Vladimír

12. Leibitzer František
13. Olekšák Juraj
14. Ovšonka Miloslav
15. Simančíková Elena
16. Spalek Ladislav
17. Tropko Miroslav
18. Vokálová Magdaléna
19. Zavodjančíková Mária
20. Gallik František
21. Zummer Ján

III. B, triedna profesorka Mária Hlaváčová

1. Bohunčák Štefan
2. Čakovský Peter
3. Čárska Eva
4. Debre František
5. Fabrinská Edita
6. Gurková Viera
7. Harhovská Marta
8. Knutelská Helena

9. Kriššák Štefan
10. Petrík Viliam
11. Poľan Daniel
12. Rindošová Helena
13. Sloboda Jaroslav
14. Schreter Viliam
15. Veselovský Peter
16. Vojčík Anton

III. C, triedna profesorka Glória Gerberyová

1. Bašistová Mária
2. Belejová Darina
3. Grinvalská Mária
4. Hvilová Helena
5. Kiovská Ema
6. Kurňavová Soňa
7. Majzlová Mária
8. Matavová Božena
9. Mikulášová Anna
10. Nedorosteková Helena

11. Novobilská Veronika
12. Pirožeková Anna
13. Pisárová Milada
14. Slodičková Alžbeta
15. Smiková Anna
16. Straková Jana
17. Šturmanová Anna
18. Turcerová Lýdia
19. Ugrayová Lýdia
20. Vantrobová Mária

III. D, triedna profesorka Mária Goceliaková

1. Benčová Valéria
2. Brtáňová Anna
3. Debreová Eleonóra
4. Gavroňová Anna
5. Geletková Edita
6. Gurecká Mária
7. Hrobková Elena
8. Chovancová Marta
9. Ivanová Terézia
10. Koladová Magdaléna
11. Korenková Veronika
12. Kurillová Lýdia

13. Leščinská Mária
14. Mazurková Anna
15. Pekarčíková Agáta
16. Petruľová Mária
17. Potočná Želmíra
18. Poťmáková Marta
19. Svitaňová Anna
20. Šterbáková Ľudmila
21. Teplicová Mária
22. Valčáková Božena
23. Zacherová Zlata
24. Ženíšková Eva

III. E, triedna profesorka Ružena Baráthová

1. Barnášová Ružena
2. Budzáková Katarína
3. Čisáriková Gabriela
4. Furcoňová Mária
5. Gemzová Mária
6. Grivalská Helena
7. Halamová Viera
8. Hlaváčová Terézia
9. Chmurová Ľudmila
10. Jochmanová Božena

11. Kozáková Jaroslava
12. Líšková Ľudmila
13. Maliničová Monika
14. Nováková Ľuboslava
15. Pitoňáková Božena
16. Ratajová Daniela
17. Šoltisová Lýdia
18. Tyborová Mária
19. Valigurová Mária
20. Repická Katarína