Zoznam absolventov školy sa prísne pridržiava údajov, ako sú uvedené v maturitných protokoloch jednotlivých tried a ročníkov. Údaje o mene absolventa a poradí v zozname zodpovedajú podobe v maturitnom protokole, u starších ročníkov sa uvádzajú na záver aj externí študenti. Pri menách triednych profesorov sa neuvádzajú súčasné tituly, aj pri týchto údajoch stav zodpovedá maturitnému katalógu. Ak v ročníku boli viaceré triedy, uvádza sa daný školský rok len pred prvou triedou.

Školský rok 1988/1989

IV. A, triedna profesorka Marianna Zverková

1. Adamják Dušan
2. Džubanová Eleonóra
3. Franková Drahomíra
4. Grichová Jana
5. Hrobák Martin
6. Hurtuková Božena
7. Ivanová Ivana
8. Kochanová Ivana
9. Krempaský Rudolf
10. Kubovčiková Ingrid
11. Kurillová Karína
12. Mašlonková Anna
13. Maťašová Miroslava

14. Miško Robert
15. Navrátilová Martina
16. Nozdrovická Andrea
17. Olekšaková Adriana
18. Petrasová Zuzana
19. Rajecová Lucia
20. Starinská Marta
21. Švagerková Zuzana
22. Tokár Tibor
23. Varošeková Jarmila
24. Weidner Boris
25. Zummer Ľubomír

IV. B, triedna profesorka Glória Sojáková

1. Andrášová Lýdia
2. Barlok Milan
3. Budzáková Adriana
4. Dobrovský Eduard
5. Fedorová – Lušecká Alena
6. Ganovská Zuzana
7. Gengeľová Tatiana
8. Goceliaková Viera
9. Hruška Ján
10. Janček René
11. Kendra Peter
12. Krajňák Martin

13. Kromková Klaudia
14. Ksiažek Marián
15. Nedoroščíková Soňa
16. Paštéková Marta
17. Slobodník Peter
18. Štanclová Mária
19. Šumáková Daniela
20. Turčeková Bibiána
21. Turoková Ivona
22. Vojtičková Renáta
23. Vrbová Gabriela

IV. C, triedna profesorka Mária Petrášková

1. Blahovská Zuzana
2. Dominiková Viera
3. Galiková Blažena
4. Gatnárek Peter
5. Heldák Ján
6. Chamillová Ľubomíra
7. Chudíková Andrea
8. Kiefer Richard
9. Kolbová Mária
10. Kostka Peter
11. Kruliac Peter
12. Liptáková Andrea

13. Lorenčíková Simona
14. Ondrušek Roman
15. Pavličková Anna
16. Perignáth Martin
17. Pitoňák Hendrich
18. Schlegelová Antónia
19. Skačanová Andrea
20. Skonc Ján
21. Slimák Peter
22. Števčeková Andrea
23. Zimmermannová Iveta
24. Žihal Ivan

IV. D, triedna profesorka Gabriela Pástorová

1. Babková Katarína
2. Budzák Anton
3. Dlugošová Zuzana
4. Dzurík Daniel
5. Figliarová Andrea
6. Flašíková Ľubica
7. Harabin Jozef
8. Husák Marcel
9. Jakubčák Igor
10. Javorka Robert
11. Javorová Andrea

12. Klein Václav
13. Kuffová Katarína
14. Legutký Andrej
15. Nahalková Renata
16. Olexíková Iveta
17. Penkert Ernest
18. Pitoňáková Kamila
19. Semaňák Štefan
20. Syčová Ingrid
21. Ťažká Pavlína
22. Vira Mikuláš

Školský rok 1987/1988

IV. A, triedna profesorka Marta Mlynarčíková

1. Baffiová Eva
2. Barilla Henrich
3. Bednárová Mária
4. Bočkayová Renáta
5. Bogar Jozef
6. Brejčáková Iveta
7. Bujňáková Jana
8. Dovalovská Ingrid
9. Folvarská Jana
10. Fudalyová Ľudmila
11. Gibľaková Eva
12. Grochola Jaroslav
13. Harabinová Antonia
14. Hedriková Silvia
15. Hudáková Lenka

16. Ilavský Jaromír
17. Jindrová Eva
18. Justh Peter
19. Kapolková Gabriela
20. Kromka Ján
21. Kučerová Helena
22. Labovský Jozef
23. Lorencovič Vladislav
24. Nálepková Danka
25. Polek Peter
26. Ridillová Alena
27. Stoklasová Mária
28. Vargaová Enikö
29. Weber Pavol
30. Zmoková Jana

IV. B, triedna profesorka Oľga Kormanová

1. Bardoňová Marianna
2. Budayová Erika
3. Bukovinová Slavomíra
4. Gáborčíková Štefánia
5. Hrebeňárová Mária
6. Charitunová Monika
7. Ivanová Eva
8. Kollárová Anna
9. Krempaská Jana
10. Lazar Peter
11. Leysek Bohuš
12. Livora Andrej
13. Luptáková Ingrid
14. Majtánová Jana

15. Mareková Ľubomíra
16. Pajer Damian
17. Raffajová Ida
18. Repková Jana
19. Rothová Oľga
20. Rusnák Peter
21. Slovik Jozef
22. Straško Ľubomír
23. Tauchin Erich
24. Tyborová Klaudia
25. Urbanská Jana
26. Vojčíková Bronislava
27. Wagner Radovan
28. Zentková Slavka

IV. C, triedna profesorka Helena Gardošová

1. Bekeš Peter
2. Buc Peter
3. Bucová Anna
4. Dunková Dorota
5. Fudalyová Lenka
6. Gavalier Milan
7. Harabinová Anna
8. Hrobáková Slávka
9. Husár Ján
10. Jankurová Mária
11. Krivoňák Vladimír
12. Kuc Ján
13. Kvaššayová Otília
14. Machová Jana
15. Pavlenková Martina

16. Purtz Karol
17. Semančík Milan
18. Skupinová Veronika
19. Spielmann Milan
20. Sudor Ľubomír
21. Svocáková Eva
22. Šoltés Stanislav
23. Šterbáková Rúth
24. Tyrpák Imrich
25. Vaľko Peter
26. Varga Tibor
27. Vašíčková Jarmila
28. Venglik Peter
29. Zemjanková Marta

IV. D, triedny profesor Vladimír Janček

1. Červená Alena
2. Hubová Marianna
3. Kobulská Pavla
4. Krasuľová Valéria
5. Lipinský Martin
6. Loy Jaroslav
7. Merklová Izabela
8. Boďová Renáta, rod. Mosorjaková
9. Petrasová Diana

10. Smatanová Romana
11. Schmidt Adrián
12. Štefáni Radko
13. Štrba Ján
14. Tureková Sylvia
15. Urbanová Zuzana
16. Zverková Marianna
17. Imrichová Sylvia

Školský rok 1986/1987

IV. A, triedna profesorka Oľga Gallová

1. Bočkay František
2. Bušanyová Mária
3. Cehuľová Ľubomíra
4. Dvorčáková Mária
5. Javorská Zuzana
6. Karkusz Róbert
7. Kavalcová Jana
8. Kleinová Petra
9. Kočiš Igor
10. Kopaničák Slavomír

11. Majerčáková Mária
12. Mysza Róbert
13. Myszová Denisa
14. Pavličková Mária
15. Pisarčíková Ingrid
16. Reščáková Eva
17. Steigauf Slavomír
18. Šoltysová Zlata
19. Zemčáková Mária
20. Ziburová Silvia

IV. B, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Fabry Juraj
2. Galliková Mária
3. Gurník Stanislav
4. Hudačková Alena
5. Chlebáková Marta
6. Jackuliak Juraj
7. Jahodová Eva
8. Kubusová Lýdia
9. Kušion Slavomír
10. Kušnieriková Katarína

11. Michaliková Stanislava
12. Miladinovičová Gabriela
13. Nedělník Petr
14. Ordzovenský Vladimír
15. Ottová Anna
16. Petrík Tomáš
17. Rajtarová Zuzana
18. Smreková Eva
19. Vilček Pavol
20. Vojtičko Anton

IV. C, triedna profesorka Glória Sojáková

1. Ambrósová Jana
2. Baranová Agáta
3. Britaňáková Danka
4. Grilling Karol
5. Husárová Anetta
6. Janečková Dana
7. Kirchner Emil
8. Kovalík Rastislav
9. Krempaský Slavomír
10. Kromková Iveta
11. Kubinský Marcel

12. Kühtreiberová Agáta
13. Lauff Rudolf
14. Litvinský Milan
15. Majerčáková Elena
16. Orolín Pavol
17. Siska František
18. Schlegelová Jana
19. Šmindáková Ľudmila
20. Uchaľová Iveta
21. Zemanová Jana

IV. D, triedna profesorka Mária Jančeková

1. Bendík Ján
2. Brandoburová Mária
3. Černáková Zita
4. Danielčaková Daniela
5. Gallová Jarmila
6. Horváthová Renáta
7. Hudaček Ján
8. Janiga Jozef
9. Krišanda Jozef
10. Kušniráková Katarína
11. Mačičák Rastislav
12. Makara Vladimír

13. Meliorisová Alena
14. Pajerová Ľudmila
15. Petras Robert
16. Petríková Lucia
17. Podobenová Oľga
18. Rusiňáková Mária
19. Slivovská Viera
20. Socha Peter
21. Šišková Eva
22. Vojtašeková Ľubomíra
23. Zúrik Rastislav

Školský rok 1985/1986

IV. A, triedna profesorka Mária Demková

1. Ambróz Jaroslav
2. Cudziš Peter
3. Gallová Danica
4. Hrobáková Ľubica
5. Chmurová Ľuboslava
6. Jackovičová Andrea
7. Kulík Juraj
8. Kulková Marta
9. Lesová Kristína
10. Majzel Ján
11. Oberlová Danka

12. Polaczyk Jozef
13. Polhošová Oľga
14. Sklenková Lucia
15. Smiková Zuzana
16. Strelková Dana
17. Szabo Igor
18. Šoltys Michal
19. Turošíková Denisa
20. Ugrayová Ingrid
21. Vnenčáková Milena
22. Zoričák Jozef

IV. B, triedna profesorka Marta Nadanyiová

1. Bafia František
2. Batisová Dagmar
3. Britaňáková Blažena
4. Dlugošová Iveta
5. Frankovičová Julia
6. Gardošová Iveta
7. Gavalierová Ľudmila
8. Gurníková Veronika
9. Hanula Rastislav
10. Klagová Silvia
11. Kovalský Vladimír
12. Kronová Jana
13. Lepiš Jaroslav

14. Lešundáková Tatiana
15. Majerčáková Alica
16. Mrázová Anna
17. Muchová Renáta
18. Parimuchová Lucia
19. Popovič Peter
20. Prichocká Mária
21. Sopková Mária
22. Ščerbová Ingrid
23. Špinerová Lucia
24. Šterbák Vladimír
25. Vaverčaková Dagmar
26. Vízner Anton

IV. C, triedna profesorka Mária Goceliaková

1. Duračka Vladimír
2. Eckertová Iveta
3. Gerboc Štefan
4. Habiňaková Alžbeta
5. Harabin Miroslav
6. Ignáczová Erika
7. Kotoučková Monika
8. Kurucová Danka
9. Kuzmíková Júlia
10. Lenkavský Alojz
11. Lukuczová Iveta
12. Machačka Ivor
13. Maťaš Michal
14. Mráziková Jana
15. Nahalková Miriam
16. Nejedlý Jozef

17. Omasta Vladimír
18. Oravec Daniel
19. Pavličko Zbyněk
20. Pompa Daniel
21. Raková Magdaléna
22. Rusiňaková Eva
23. Strapončeková Zuzana
24. Šatala Štefan
25. Turok Jozef
26. Uhlarová Marta
27. Vinceková Eleónora
28. Vnenčaková Zdenka
29. Wagner Vojtech
30. Zavacký Štefan
31. Zoričák Vladimír

IV. D, triedny profesor Juraj Varholák

1. Benko Rastislav
2. Bohinský Teodor
3. Kič Ján
4. Klimeková Lucia
5. Mlynár Martin
6. Mokrá Fabiola

7. Morcinková Ivona
8. Popovičová Jarmila
9. Simonisová Andrea
10. Slávková Dita
11. Vahančíková Silvia
12. Vargová Beáta

Školský rok 1984/1985

IV. A, triedna profesorka Margaréta Datková

1. Antony Ivan
2. Belončáková Viera
3. Bileková Mária
4. Bilinová Dagmar
5. Blaško Ľubomír
6. Cehulová Janka
7. Čongvová Jana
8. Duľová Anna
9. Galliková Valeria
10. Gatnárek Marian
11. Gemza Štefan
12. Gemza Tomáš
13. Hanáček Ján
14. Hanigovský Peter
15. Jakubička Juraj
16. Jeleňaková Mária
17. Jurašková Ingrid

18. Laufik Jaroslav
19. Lorenčíková Eva
20. Michlik Igor
21. Mlynarčík Karol
22. Nováková Klára
23. Pauliny Ctibor
24. Petrík Maroš
25. Puškárová Tatiana
26. Rašmanová Mária
27. Sperka Ján
28. Szabová Beáta
29. Václavová Monika
30. Vaverčaková Mária
31. Vernarecová Valéria
32. Wagnerová Ivona
33. Zverko Juraj

IV. B, triedna profesorka Mária Kendrová

1. Barnáš Dušan
2. Bizoňová Michaela
3. Bucová Mária
4. Čermáková Adriana
5. Gajdoš Anton
6. Goceliaková Jana
7. Grigľák Jozef
8. Harabin Štefan
9. Joštová Rosana
10. Kaňa Alojz
11. Koleják Igor
12. Kolkusová Jana
13. Kotschová Renáta
14. Koršňáková Oľga
15. Kovalčíková Jana

16. Kredatusová Janka
17. Kurucová Monika
18. Mlynárová Slavka
19. Petijová Katarína
20. Pitková Lýdia
21. Regešová Božena
22. Rezníčková Lýdia
23. Sakmáryová Anna
24. Svitanová Beáta
25. Trembová Daniela
26. Uhlárová Mária
27. Vaľková Iveta
28. Vojtaššák Jozef
29. Zamkovská Alžbeta
30. Zubal František

IV. C, triedna profesorka Alžbeta Tarabová

1. Baluchová Jana
2. Bögiová Iveta
3. Bušová Miriam
4. Ferencková Helena
5. Galovič Jozef
6. Grochola Peter
7. Hatráková Mária
8. Hoffmanová Antónia
9. Hrobáková Andrea
10. Jezerčáková Jarmila
11. Jurčová Alžbeta
12. Jurgovian Pavol
13. Kiška Vladimír
14. Korheľová Gabriela

15. Leyseková Alena
16. Nemcová Anna
17. Nikerle Rudolf
18. Orosová Alena
19. Piwowarczyk Józef
20. Praženicová Dana
21. Purtz Martin
22. Repelová Daniela
23. Šilonová Janka
24. Špinerová Eva
25. Tešlarová Melania
26. Troppová Renáta
27. Wagnerová Gabriela

IV. D, triedny profesor Fedor Lunter

1. Garčár Marcel
2. Hričovský Juraj
3. Jurčák Peter
4. Kocur Zbigniew
5. Kovaľová Anna
6. Kulková Šárka
7. Lazarová Jana

8. Nováková Danka
9. Surový Tibor
10. Škotta Peter
11. Tišťan Tibor
12. Turanská Ingrid
13. Vzoreková Mária

Školský rok 1983/1984

IV. A, triedny profesor Anton Kováčik

1. Andrašová Mária
2. Gaži Peter
3. Hatala Ľubomír
4. Holubová Alica
5. Ivančáková Edita
6. Ježík Peter
7. Klimko Medard
8. Kovalčíková Zita
9. Kozová Mária
10. Kudzbelová Eva
11. Kundla Štefan
12. Némethová Jana
13. Polek Milan
14. Ragalyová Dana

15. Reptová Lenka
16. Robochová Jana
17. Rusiňák Peter
18. Sisková Natália
19. Skokanová Alena
20. Slivová Jana
21. Stankovičová Eva
22. Šilonová Eva
23. Terebešiová Eva
24. Tomaškovič Milan
25. Troppová Anna
26. Tyborová Dagmar
27. Velcová Kateřina
28. Zoričáková Miroslava

IV. B, triedna profesorka Helena Gardošová

1. Bajus Štefan
2. Bonková Monika
3. Cudzišová Adela
4. Fábry Viktor
5. Gombárová Andrea
6. Hanula Danie
l7. Harabin Vladimír
8. Harendarčik Andrej
9. Harnišová Viera
10. Holovová Jana
11. Huszárová Janka
12. Kellner Jozef
13. Klobušník Michal
14. Kolodzej Eduard
15. Kolumberová Slávka
16. Kriššák Štefan
17. Lacušová Anna

18. Lesniaková Dana
19. Manicová Miriam
20. Neupauerová Ľubica
21. Repaská Katarína
22. Rušin Ján
23. Saksová Ľudmila
24. Sedláková Katarína
25. Schmögnerová Marta
26. Smatanová Ingrid
27. Steigauf Miroslav
28. Šebestová Melania
29. Šelengová Anna
30. Šmihulová Monika
31. Štanclová Alena
32. Vrbová Mária
33. Wikarská Miriam
34. Zavacký Jaroslav

IV. C, triedna profesorka Mária Tulenková

1. Antonyová Ivona
2. Banková Tatiana
3. Bižiak Ľubomír
4. Brejková Anna
5. Britaňáková Mária
6. Ciriaková Anna
7. Dunajská Valeria
8. Dusíková Jaroslava
9. Gemzová Slavka
10. Gombošová Iveta
11. Hornová Ingrid
12. Hrušková Miroslava
13. Husák Peter
14. Kapralová Anna
15. Klčová Alica
16. Klinec Juraj
17. Kotsch Vladimír

18. Krajňák Ján
19. Krzysik Jan
20. Lisý Pavol
21. Mačura Ľubomír
22. Magiera Marta
23. Navrátil Miroslav
24. Odehnalová Iveta
25. Petrašková Mária
26. Pisarčík Dušan
27. Rokfalusy Juraj
28. Soja Elžbieta
29. Strašková Mária
30. Svienta Jana
31. Uličný Štefan
32. Vráblik Vladimír
33. Zamkovská Mária
34. Závodná Lucia

IV. D, triedny profesor Eduard Hagara

1. Bucková Monika
2. Fialová Renáta
3. Harvanová Silvia
4. Chlebovič Peter
5. Leitner Miroslav
6. Lopeň Pavol

7. Lucinkiewicz Andrej
8. Merkl Jaroslav
9. Mojtová Jana
10. Paulovičová Simona
11. Valentová Miriam

Školský rok 1982/1983

IV. A, triedny profesor Zoltán Ogurčák

1. Antoliková Janka
2. Bachledová Mária
3. Balogová Beáta
4. Brtaňová Eva
5. Foltín Jaroslav
6. Garneková Kvetoslava
7. Ivanová Ivona
8. Jadušová Mária
9. Kovalčiková Slavka
10. Kubusová Janka
11. Lorencová Janka
12. Mačáková Mária
13. Malinová Eva
14. Mihálová Alica
15. Muchová Monika

16. Oravcová Darina
17. Paulíny Peter
18. Piegerová Soňa
19. Pirožek Ján
20. Pitoňáková Jana
21. Pitoňáková Tatiana
22. Polačeková Božena
23. Slivková Zdenka
24. Tomečko Peter
25. Troppová Janka
26. Uhrín Marek
27. Urbanovičová Iveta
28. Václav Ľubomír
29. Valigová Melania
30. Vystavil Peter

IV. B, triedna profesorka Oľga Gallová

1. Bekeš František
2. Bieľaková Emília
3. Danielčak Dušan
4. Debreová Alžbeta
5. Dilongová Beáta
6. Džadoňová Iveta
7. Fabis Ján
8. Friedmanská Jana
9. Gutová Monika
10. Hrebenárová Mária
11. Jendrejak Oto
12. Kaprálová Oľga
13. Kolesár Mikuláš
14. Koščáková Verona
15. Kremapská Anna
16. Kriššáková Renáta
17. Lopušek Ján
18. Mihok Peter

19. Mláková Blažena
20. Novajovská Slavomíra
21. Obercian Ladislav
22. Palgutová Kamila
23. Poleková Ingrid
24. Porjesová Zuzana
25. Potanko Matej
26. Pustulka Peter
27. Ruberová Ľubuša
28. Surmová Božena
29. Szentivanyiová Renáta
30. Šlebodová Eva
31. Uljanová Zuzana
32. Vitková Edita
33. Vystavil Martin
34. Zemančíková Blanka
35. Zoričák Milan
36. Žemba Jozef

IV. C, triedna profesorka Marianna Zverková

1. Beťko Imrich
2. Bicková Daniela
3. Budzáková Slávka
4. Čubová Iveta
5. Dammer Dušan
6. Dudeková Dagmar
7. Dučák Peter
8. Dvorčáková Mária
9. Figurová Zita
10. Grabancová Alena
11. Horanský Jaromír
12. Hotáryová Beáta
13. Hrušovský Dušan
14. Janek Martin
15. Kacvinský Vladimír
16. Kaľavská Zdenka

17. Koščáková Lýdia
18. Kremapská Edita
19. Kubík Peter
20. Litvinská Eva
21. Oravcová Katarína
22. Peštová Janka
23. Skokanová Anna
24. Smandrová Janka
25. Sperková Dana
26. Šípková Dagmar
27. Tomečková Gabriela
28. Valkučák Igor
29. Velcová Veronika
30. Zastková Anna
31. Zoričáková Alena

IV. D, triedna profesorka Mária Jančeková

1. Bachleda Milan
2. Budzáková Janka
3. Cehulová Gabriela
4. Dlouhá Marta
5. Dragošek Miroslav
6. Duľová Renáta
7. Fendeková Iveta
8. Frič Martin
9. Gocníková Katarína
10. Halčinová Katarína
11. Jalčová Zuzana
12. Komorová Zuzana
13. Kovaľská Nataša
14. Kurucová Alena
15. Mravová Anna

16. Orosová Zuzana
17. Pavličková Mária
18. Pivovar Peter
19. Ploščicová Zdena
20. Romaňáková Jarmila
21. Schwendtová Eva
22. Slivinský Peter
23. Smoleňáková Mária
24. Štepánková Ivona
25. Štrauchová Viera
26. Uhlárová Viera
27. Vráblik Milan
28. Zágora Peter
29. Zavatzká Lýdia
30. Žigová Eva

IV. E, triedny profesor Vladimír Janček

1. Ballová Alena
2. Blahová Iveta
3. Bubela Ivan
4. Buociková Babeta
5. Gerberyová Klára
6. Harvan Viliam
7. Kubačka Peter
8. Kurek Dalibor
9. Legutky Tomáš
10. Martinček Ľubomír

11. Mihálik Daniel
12. Midžiak Milan
13. Pisarčíková Dáša
14. Rajtárová Monika
15. Rybárik Peter
16. Staš Pavol
17. Simčák Peter
18. Šmárik Ladislav
19. Vzorek Rudolf
20. Zimanová Eva

Školský rok 1981/1982

IV. A, triedna profesorka Marta Maskalíková

1. Ambrozová Jana
2. Betuš Ján
3. Černický Marek
4. Česánek Slavomír
5. Devera Radoslav
6. Drozdová Renáta
7. Džadoňová Iveta
8. Gibala Martin
9. Heldáková Mária
10. Hrebenár Michal
11. Hrebeňárová Alžbeta
12. Hudáček Tomáš
13. Kaňová Eva
14. Kapolková Eva
15. Kiska Radoslav
16. Kohútik Slavomír
17. Kolárovič Ján

18. Kolesárová Renáta
19. Konkolová Anna
20. Krchnavá Ingrid
21. Kurek Róbert
22. Lunter Maroš
23. Mačičák Ondrej
24. Marhefka František
25. Mlynárová Adriana
26. Olekšák Eduard
27. Pastrnáková Dana
28. Pavlik Peter
29. Perináthová Agáta
30. Steigauf Jaroslav
31. Svitanová Eva
32. Ščerbová Alena
33. Štefkovičová Adriana
34. Treskoň Igor

IV. B, triedna profesorka Mária Goceliaková

1. Barabasová Dana
2. Bjalončíková Eva
3. Bober Peter
4. Davidová Alena
5. Fidríková Alena
6. Fričová Marcela
7. Hlinka Ivan
8. Ivan Jaroslav
9. Kiss Ivan
10. Kolodzejová Eva
11. Košťál Karol
12. Kováčová Alena
13. Kromka Vladimír
14. Kuffová Mária
15. Kuklová Silvia
16. Matejka Ivan
17. Monček Vladimír

18. Obercian Ján
19. Pastucha Daniel
20. Pavličko Juraj
21. Petrasová Dana
22. Polaczyk Milan
23. Příbylová Mária
24. Puklušová Iveta
25. Ripková Mária
26. Strnka Miroslav
27. Súkeníková Elena
28. Šabľa Martin
29. Šoltysová Anna
30. Urbanský Eduard
31. Vitková Juliana
32. Zavacká Anna
33. Žembová Bronislava

IV. C, triedna profesorka Oľga Kormanová

1. Berníková Ivana
2. Bombarová Jana
3. Budzinová Iveta
4. Danielčak Peter
5. Danišovská Katarína
6. Gažiová Gabriela
7. Greisiger Peter
8. Hudačková Žofia
9. Ihnátová Ľubica
10. Kantor Ivan
11. Kiššová Helena
12. Kolodzejová Anna
13. Kredatusová Božena
14. Kukura Pavel
15. Luxová Dana
16. Mačáková Eva
17. Maliniaková Erika

18. Matušková Mária
19. Medvec Albín
20. Medvedzová Mária
21. Oravcová Helena
22. Pavličko Jaroslav
23. Piovarči Dalibor
24. Pirožková Alžbeta
25. Pitoňáková Anna
26. Procházka Peter
27. Rybanská Eva
28. Sedláková Eva
29. Siska Ľudovít
30. Šiška Jozef
31. Figlárová Jana, rod. Štecová
32. Štofan Ladislav
33. Vantroba Vladimír

IV. D, triedny profesor Blažej Herman

1. Danielčák Ján
2. Dolgošová Dagmar
3. Baštáková-Ďuranová Anita
4. Fabianová Eva
5. Galowiczová Marta
6. Gregová Alena
7. Ivan Branislav
8. Jendreková Izolda
9. Kišková Jana
10. Kleinová Anna
11. Knoška Ľuboš
12. Krajancová Alena
13. Krúllová Darina

14. Liptáková Zita
15. Lunter Miloš
16. Mišurdová Elena
17. Olejník Ivan
18. Osvaldová Ingrid
19. Patera Peter
20. Petrášek Peter
21. Pisarčíková Mária
22. Pitoniak Peter
23. Sedláková Ľubica
24. Skokňa Tomáš
25. Šimonovičová Daniela
26. Želonková Viera

IV. E, triedny profesor Juraj Varholák

1. Babinská Darina
2. Bobrovský Martin
3. Čekan Igor
4. Horanská Jana
5. Krajnák Miroslav
6. Krajňák Maroš
7. Ličková Anna
8. Miháliková Ľubica

9. Nemčeková Eva
10. Šoltýs Peter
11. Šterbák Richard
12. Tenkáčová Daniela
13. Tomečková Zuzana
14. Urbanová Silvia
15. Vozárik Ján
16. Žampa Tomáš

Školský rok 1980/1981

IV. A, triedna profesorka Gabriela Pástorová

1. Bednarčíková Anna
2. Brejková Mária
3. Cveková Ľubica
4. Česánková Jana
5. Drozd Vladimír
6. Fleischerová Marta
7. Griglák Ján
8. Jabrocký Milan
9. Andrášová Viera, rod.Jannová
10. Dúbravská Jana, rod. Jašňáková
11. Jerdonková Mária
12. Kapolka Ján
13. Kundisová Daniela
14. Lenďák Michal

15. Lizák Ľubomír
16. Matfiaková Daniela
17. Merčáková Dana
18. Mlynárová Viera
19. Pisarčík Juraj
20. Polačková Katarína
21. Putovná Marta
22. Rusnáková Monika
23. Slodičáková Janka
24. Szabo Viktor
25. Szentivanyiová Monika
26. Tomaškovičová Mária
27. Víjtová Iveta
28. Vnenčáková Anna

IV. B, triedna profesorka Mária Kendrová

1. Baranová Gabriela
2. Beláková Judita
3. Belák Vojtech
4. Bernadič Bohuslav
5. Bjaločiková Slavka
6. Hudáková Mária, rod. Budzáková
7. Budzinová Ružena
8. Černajová Jarmila
9. Dravecká Anna
10. Fukoňová Anna
11. Gurková Juliana
12. Hrobák Jozef
13. Jílek Miroslav
14. Jusko Jozef
15. Komár Ján
16. Košťalová Jana

17. Kromková Beata
18. Litvíková Margita
19. Mačajová Eva
20. Mačiková Mária
21. Majerčáková Dana
22. Michaláková Iveta
23. Mitura Ján
24. Mudríková Daša
25. Pirožková Iveta
26. Pitoňáková Verona
27. Rímsky Eduard
28. Skupin Jozef
29. Smejkal Roman
30. Soltys Wieslava
31. Soltys Anna
32. Trembáč Tibor

IV. C, triedna profesorka Mária Stanová

1. Baluch Ivan
2. Blažeková Iveta
3. Boháčová Beáta
4. Bukovina František
5. Čevela Rudolf
6. Dammerová Renáta
7. Grohmann Peter
8. Grünvalská Karmen
9. Jankura Tibor
10. Janščáková Anna
11. Kováčik Peter
12. Koza Pavol
13. Kruliac Pavol
14. Kulíková Marta
15. Kurila Ján
16. Leščinská Jana

17. Majerová Dagmar
18. Mochnačová Jana
19. Nadányiová Zuzana
20. Ogurčáková Alica
21. Oriabinec Stanislav
22. Pjatak Jozef
23. Slavkovský Libor
24. Slovik Pavol
25. Šebestová Ľudmila
26. Šípka Ladislav
27. Švirlochová Jana
28. Tomašková Viera
29. Trančík Ivan
30. Vernarecová Valéria
31. Závacky Milan
32. Zavacký Pavol

IV. D, triedny profesor Peter Vozár

1. Andrašová Viera
2. Bekeš Ján
3. Bodyová Jarmila
4. Čaban František
5. Dlugošová Klára
6. Dučák Ján
7. Galovičová Zdenka
8. Jurčo Miroslav
9. Karasová Dagmar
10. Kavalcová Alena
11. Kobza Slavomír
12. Kravarik Pavel
13. Kundis Milan
14. Lukačiková Helena
15. Mitniková Anna
16. Mlynarčíková Eva

17. Novotná Katarína
18. Pitoňáková Mária
19. Podhájecký Augustín
20. Porjes Peter
21. Potočná Beáta
22. Ridzik Ján
23. Skupinová Viera
24. Šelengová Viera
25. Šimová Dagmar
26. Valenčik Ľubomír
27. Veber Peter
28. Vernarec Štefan
29. Vojtaššák Juraj
30. Zavacký Ľubomír
31. Žatkovič Peter

IV. E, triedna profesorka Alžbeta Tarabová

1. Brocková Ingrid
2. Doleži Peter
3. Ďurán-Bašták Miloslav
4. Gálfy Alexander
5. Horanová Jana
6. Kováč Miroslav
7. Krajňak Otto
8. Kurilovská Zdenka

9. Leskovjanský Milan
10. Michaľáková Zuzana
11. Mišura Ernest
12. Ondrušková Iveta
13. Oravec Ivan
14. Pavelka Jaroslav
15. Ternavský Vladimír
16. Urbančoková Lenka

Školský rok 1979/1980

IV. A, triedna profesorka Mária Demková

1. Barteková Dagmar
2. Bojko Ladislav
3. Britaňáková Iveta
4. Britaňáková Viera
5. Bušovská Daša
6. Čevelová Zdeňka
7. Drenčková Lýdia
8. Fedorová Božena
9. Glevaňáková Zdena
10. Gombár Miroslav
11. Hanigovský Štefan
12. Ivančaková Beáta
13. Jakócs Elemír
14. Klabník Milan
15. Klabníková Iveta
16. Klembarová Eva
17. Krajňák Rudolf

18. Kunáková Janka
19. Kutarňa Peter
20. Mačáková Anna
21. Mariančíková Mária
22. Marušiak Emil
23. Molčány Milan
24. Olšavská Lýdia
25. Pelechová Zuzana
26. Pitoňáková Monika
27. Pjenčák Peter
28. Pustulková Ľubica
29. Simoníková Jana
30. Siska Jozef
31. Vadelová Alena
32. Vargová Vlasta
33. Vnenčáková Mária
34. Žmindáková Viera

IV. B, triedny profesor Eduard Hagara

1. Babincová Tatiana
2. Babjaková Gabriela
3. Batisová Eleonóra
4. Budzáková Rozália
5. Debre Dušan
6. Dugas Stanislav
7. Filipský Milan
8. Fiolková Dagmar
9. Galliková Veronika
10. Grešová Edita
11. Jakubičková Karmen
12. Janik Miroslav
13. Krajňáková Mária
14. Ladanyiová Katarína
15. Lampartová Jana
16. Lesňáková Iveta
17. Liptáková Kvetoslava
18. Lumtzer Kvetoslav
19. Malinová Blažena

20. Mlejová Dana
21. Monková Viera
22. Nadanyi Miloslav
23. Parížeková Eva
24. Pjaták Miroslav
25. Podolinská Judita
26. Potočná Katarína
27. Sisková Jana
28. Skokanová Viera
29. Snitilová Iveta
30. Sopková Dagmar
31. Ševcová Blažena
32. Šmáliková Anna
33. Uhlárová Helena
34. Vaľková Irena
35. Varšová Cecilia
36. Zadžora Peter
37. Závacká Anna

IV. C, triedna profesorka Marta Nadanyiová

1. Baran Pavol
2. Bednarczyk Maria
3. Blaško Pavel
4. Böhmer Peter
5. Čupingová Bronislava
6. Dovalová Eleonóra
7. Dučaková Anna
8. Duračková Jana
9. Ferčáková Iveta
10. Figura Ján
11. Fujaš Ivan
12. Hayden Viktor
13. Hric Pavol
14. Chovancová Ľubomíra
15. Jirásková Ľubomíra
16. Kolkusová Daniela
17. Krzystofek Maria
18. Kuffová Daniela
19. Liptajová Ingrid
20. Lorencovič Stanislav

21. Malovcová Tatiana
22. Malovecký Oskár
23. Marszulek Irena
24. Michaličková Lýdia
25. Pešta Ladislav
26. Petijová Andrea
27. Petrasová Dana
28. Potočná Mária
29. Pudzisová Anna
30. Romaňáková Jana
31. Ruber Vladimír
32. Schütz Pavel
33. Slamený Ján
34. Šefčíková Valéria
35. Škára Vladimír
36. Šterbáková Mária
37. Toporcer Jozef
38. Tybor Ľubomír
39. Mačáková Mária rod. Compeľová
40. Scholtzová Zdenka

IV. D, triedna profesorka Helena Gardošová

1. Bartoněk Ivan
2. Dobák Anton
3. Filgas Ivan
4. Gally Oto
5. Hubertová Lucia
6. Hyben Milan
7. Kazárová Mária

8. Lopušný Marcel
9. Lukšík Ivan
10. Martinček Karol
11. Ondrašinová Jaroslava
12. Rothmajerová Jarmila
13. Urbančok Róbert
14. Žoldáková Ivica