Opustila nás Mgr. Mariana Zverková

Opustila nás Mgr. Mariana Zverková

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 9. mája 2022 navždy opustila dlhoročná učiteľka našej školy, kolegyňa a priateľka Mgr. Mariana Zverková.

Tí, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Česť jej pamiatke!