17. november

17. november

„November 1989 nám priniesol slobodu. O tom nikto nepochybuje, a to si
všimol každý. Dokonca aj tí, ktorí si inak november nevšimli. Rozdiel je v tom,
čo si pod pojmom sloboda každý z nás predstavuje.

U niekoho to vytvára falošnú predstavu, že za to, čo povieme, napíšeme,
urobíme, by mal byť zodpovedný ktokoľvek okrem nás. Ale sloboda bez
zodpovednosti je ako vzduch bez kyslíka. Nedá sa to dýchať“, slová, ktoré
povedal priamy účastník Nežnej revolúcie, Milan Kňažko.

Tento sviatok siaha však ďalej do histórie:

Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17.
november, a to na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po
pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala potrestaní všetci českí
študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. Treba si vždy pripomínať, že
sloboda nie je samozrejmosť a je potrebné dávať na ňu pozor.

Okrem tohto významného sviatku každoročne na 3. novembrový týždeň
pripadá Európsky týždeň boja proti drogám.

Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu návykových
látok. Okrem zdravotných následkov prináša užívanie návykových látok značné
sociálne straty jednotlivcom i celej spoločnosti.

Tieto udalosti sme si v našom gymnáziu pripomenuli rozhlasovou reláciou, kde
sme predstavili talentovaných študentov Dominiku Vilgovú z 3.A triedy, ktorá
porozprávala o svojom odvážnom koníčku „Skokom na koni, tzv. Parkur“
a Adama Madeju z 3.B triedy, ktorý ovláda hru na 6 hudobných nástrojoch,
spieva, hrá v školskej kapele a venuje sa divadlu.

 

Mgr. Mária Kovalčíková