iBobor 2021

iBobor 2021

Aj na našom gymnáziu sa uskutočnila súťaž iBobor, čo je informatická súťaž, ktorá sa konala 8.-12. novembra. V tomto roku sa jej zúčastnilo 102 813 súťažiacich z 1378 škôl. My sme na tejto súťaži taktiež nechýbali a žiaci si v učebni informatiky premerali sily so zadaniami.

V kategórii Junior (1.-2. ročník) sa na našej škole zúčastnilo 37 žiakov, z toho boli 4 žiaci úspešní riešitelia.
Na prvých troch miestach sa na našej škole umiestnili:
1. Matej Tomala, II. A – 92,6 percentil
2. Damián Cehula II. A – 91,25 percentil
3. Marek Zubal II. A – 85,94 percentil

V kategórii Senior (3.-4. ročník) sa na našej škole zúčastnilo 20 žiakov, z toho bolo 10 žiakov úspešnými riešiteľmi.
Na prvých troch miestach sa na našej škole umiestnili:
1. Adam Hoffmann, III. B – 97,55 percentil
2. Marcel Brand, IV. B – 94,74 percentil
3. Matúš Goč, IV. A – 93,96 percentil

Všetkým súťažiacim ďakujeme a úspešným riešiteľom gratulujeme.

 

Mgr. Dušan Mráz