2. kolo prijímacieho konania

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľka Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

Prihlášky pre 2. kolo je možné podať do 14. júna 2024.

Termín konania 2. kola je 18. jún 2024.

Prihlášky je potrebné doručiť prostredníctvom edupage.org alebo osobne.

Kritériá na prijatie sú rovnaké ako v 1. kole a sú zverejnené na stránke školy.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0903319517 alebo mailom na adrese riaditel@gpohkk.edu.sk.

 

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy