2. kolo prijímacieho konania

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo je do 13. júna 2022.

Termín konania 2. kola je 21. jún 2022.

Prihlášky je potrebné doručiť prostredníctvom edupage.org, osobne, poštou na adresu školy alebo mailom na adresu riaditel@gpohkk.edu.sk.

Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke školy.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0903319517 alebo mailom na adrese riaditel@gpohkk.edu.sk.

 

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy