Strašidelný dom

Strašidelný dom

Dňa 9.6.2022 sa v Kežmarku začal festival študentského remesla, na ktorom si zúčastnení mohli preveriť svoje remeselnícke schopnosti.

Dňa 10.6.2022 festival pokračoval a trieda I.A sa na ňom zúčastnila.

Na jeden deň sa študenti stali hercami a strašili v strašidelnom dome, ktorý bol jeden z programov festivalu.

Návštevníci mohli vidieť v strašidelnom dome, cintorín, bosorkinu miestnosť, mučiareň, kúpeľne, pitevňu či UV miestnosť.

Študenti si tento deň spoločne užili a dali do strašenia veľa snahy, aby diváci odišli s nezabudnuteľným strašidelným zážitkom.

 

Veronika Steinová I.A