Kto z nás je najviac EKO?

Kto z nás je najviac EKO?

Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo uskutočniť súťaž o Naj EKO triedu. Súťažilo sa podľa stanovených kritérií a zorganizovať skoro všetky eko aktivity, okrem zberu suchého pečiva. Súťaž sme odštartovali v októbri 2021, každá trieda bola oboznámená s kritériami
a možnými výhrami 3×50 Eur.

Finančnú výhru dostali len prvé tri miesta. Naše víťazstvo sme mohli dosiahnuť s najvyšším počtom bodov. O body sme mohli zabojovať pri pravidelnom mesačnom hodnotení a čistoty tried, miery separácie odpadu, či zberom papiera a použitých batérií. Mohli sme získať aj bonusové body.

Bonusové body získali triedy, ktoré sa ochotne zapojili do iných EKO projektov, ako napríklad Upracme Slovensko.

Po sčítaní všetkých bodov aj tých bonusových bolo poradie takéto:

  • 1.miesto — II.A trieda, ktorá získala 72 bodov
  • 2.miesto — IV.B trieda, ktorá získala 71 bodov
  • 3.miesto — I.B trieda, ktorá získala 65 bodov
  • 4.miesto — III.A trieda, ktorá získala 64 bodov
  • 5.miesto — III.B trieda, ktorá získala 63 bodov
  • 6.miesto — II.B trieda, ktorá získala 56 bodov
  • 7. a 8.miesto — triedy IV.A a I.A, ktoré získali rovnaký počet bodov 55 bodov

Triedam, ktoré vyhrali gratulujeme a všetkým prajeme veľa šťastia na budúci školský rok.

 

Simona Borovská I. B