43. ročník SOČ

43. ročník SOČ

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do jednej z najobľúbenejších stredoškolských súťaží.

Ide o stredoškolskú odbornú činnosť. Tohto roku prebieha už jej 43. ročník a za sebou už máme krajské kolo tejto súťaže, ktoré sa konalo 26. 3. 2021. Podobne ako v minulom školskom roku, aj v tomto školskom roku sa konalo dištančnou formou – elektronicky.

Tohto roku sme mali zastúpenie v troch odboroch. V odbore 02 – Matematika, fyzika prezentovala svoju prácu s názvom Umenie matematiky Karolína Vilgová z III. A. Svoje vedomosti zužitkovala a pretavila ich do pekného 3. miesta. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

V odbore 03 – Chémia, potravinárstvo nás úspešne reprezentovala Gabriela Čaplovičová z III. B, ktorá skúmala kurkumu a jej tajomstvá. Obsadila 2. miesto, a tak si zabezpečila postup do celoslovenského kola SOČ. Ďakujeme, srdečne blahoželáme a 27. – 30. 4. 2021 budeme držať palce na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa pravdepodobne tiež uskutoční online.

Zastúpenie sme mali aj v odbore 06 – Zdravotníctvo, farmakológia. Sabína Bjalončíková a Magdaléna Majerčáková z III. B venovali pozornosť cystickej fibróze a urobili osvetu medzi svojimi rovesníkmi o živote s týmto závažným ochorením. Umiestnili sa na 4. mieste a takisto im patrí úprimné poďakovanie.

Veríme, že tieto výsledky budú dobrou motiváciou aj pre budúcoročných tretiakov a tiež prispejú k šíreniu dobrého mena našej školy.

Mgr. Daniela Žabková