Aktivity v priebehu maturitného týždňa

Aktivity v priebehu maturitného týždňa

Pondelok – 20. 5. 2019

Prvý ročník absolvoval v tento deň prednášku o postavení Židov v Kežmarku počas druhej svetovej vojny. Hodina prebiehala v priestoroch Kežmarského hradu. Veríme, že daná prednáška obohatila žiakov o nové poznatky a vedomostí.

Žiaci II. A a II. B spoločne s niektorými ich učiteľmi pomáhali upratovať Starý cintorín v meste Kežmarok. Netradičná aktivita bola súčasťou náhradného programu týchto tried počas ústnych maturitných skúšok. Študenti s učiteľmi mali za úlohu upratať hroby, vyčistiť zarastené pomníky a podobne. Svojim úsilím sa tak postarali nielen o to, aby toto historické a pietne miesto vyzeralo čo najlepšie, ale vyskúšali  si na rozdiel od sedenia v školských laviciach počas vyučovania aj niečo celkom iné.

Trieda II. C v tento deň navštívila Materskú škôlku na Možiarskej ulici. V areáli pripravili dve pieskoviská pre detičky, vypleli burinu v okolí chodníkov a budovy, pozametali ihličie popod stromy a začali s natieraním školského plota. Okrem toho natreli niekoľko lavičiek a preliezačiek pre detičky.

Tretí ročník sa v tento deň venoval samoštúdiu doma 🙂

Utorok – 21. 5. 2019

Prvý ročník spolu s vyučujúcimi pokračovali v prácach v areáli MŠ Možiarska. Aj pre nich sa našlo ešte veľa práce. Taktiež sa mohli realizovať aj na “nekonečne” dlhom plote. Dúfame, že sme tým pomohli aspoň trochu skrášliť areál tejto škôlky.

Druhý ročník mal v tento deň štúdijné voľno.

Tretiaci začali trojdňový Kurz na ochranu života a zdravia. V tento deň sa zamerali na praktický výcvik, hlavne na zdravotnú prípravu.

Streda – 22. 5. 2019

V stredu sa študijného voľna dočkali aj prváci.

Druhý ročník absolvoval hodinu v hrade. Témou prednášky bola história nášho Gymnázia P. O. Hviezdoslava, ktorú viedol náš absolvent Vladimír Ševc, ktorému týmto ďakujeme, za každoročnú spoluprácu a prípravu tejto milej a náučnej aktivity.

Tretí ročník strávil deň v pohybe a pobytom v prírode. Uskutočnili pochod do lesoparku Sever, kde prebiehala aj príprava jedla a jeho následná konzumácia. Neodradilo ich ani menej priaznivé počasie.

Štvrtok – 23. 5. 2019

V tento deň sa uskutočnilo Cvičenie OŽZ 2. a 4. pre žiakov 1. a 2. ročníka. Náplňou práce boli teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti riešenia mimoriadnych situácií, pohybu a pobytu v prírode, zdravotníckej prípravy, dopravnej výchovy a branných športov.

Pre nepriazeň počasia sa cvičenie vykonalo v improvizovaných priestoroch tribúny futbalového štadióna, a preto aj obsah praktického výcviku musel byť hlavne z priestorových dôvodov redukovaný.

Tretiaci v tento deň zavŕšili trojdňový kurz športovými aktivitami v telocvični T2. V rámci dňa si mohli vyskúšať aj streľbu z luku na vedľajšom štadióne.