Mladý digitálny Európan

Mladý digitálny Európan

Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Súťaž MDE 2019 sa realizuje formou školského online testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. V tomto školskom roku sa súťaž MDE 2019 uskutočnila 15. mája. Do súťaže sa zapojili žiaci III. B triedy: Kamil Hudáček, Roman Kurtý, Pavol Vilček a Aleš Gábor, ktorí ako družstvo dosiahli priemernú úspešnosť 71% (celoslovenská úspešnosť bola 60%). Ako jednotlivec sa najlepšie umiestnil Kamil Hudáček, ktorý s úspešnosťou 82,4% zaznamenal percentil 90,2.

Ing. Daniela Čekovská