Rozlúčka so štvrtákmi

Rozlúčka so štvrtákmi

„Neželám ti hocijaký darček

Želám ti len to čo väčšina ľudí nemá

Želám ti čas

Čas na zábavu a smiech

Ak ho použiješ dobre môžeš z neho niečo vyťažiť

Želám ti čas na prácu aj na oddych

Želám ti čas aby si ho mal nielen pre seba ale aj pre ostatných

Želám ti čas na pokoj

Nech sa nemusíš ponáhľať a stále niečo naháňať

Želám ti čas, ktorý využiješ tak aby si bol šťastný

Želám ti čas na prekvapenia, aj čas na vieru

Želám ti čas na dotknutie sa hviezd, čas k rastu a dozrievaniu

Želám ti čas začať opakovane dúfať a milovať

U nemá zmysel odkladať čas

Želám ti čas nájsť samého seba

Čas žiť život každý deň, každú hodinu a vnímať ho ako darček

Dúfam, že budeš mať čas, čas na život !“

Milí maturanti!

Náš spoločný čas, strávený na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, už takmer vypršal. Strávili ste tu štyri bezstarostné stredoškolské roky so svojimi spolužiakmi, so svojimi triednymi učiteľmi – Alexom Čavičom, Mgr. Danielou Žabkovou a Mgr. Katkou Krempaskou dnes už Gallikovou a všetkými ostatnými učiteľmi školy. Strávili ste tu viac ako 1000 dní svojho dospievania. Tisíc dní spomienok na ľudí, okamihy, stretnutia… Možno práve teraz spomínate na prvý školský výlet, na prvú písomku z matiky, na prípravu projektového dňa, na krátke prestávky, počas ktorých bolo treba tak veľa toho stihnúť. Počas týchto dní a  rokov  ste sa zmenili z takmer detí na dospelých mladých ľudí. Verím, že sa nám spoločne podarilo z vás vyformovať predovšetkým dobrých a empatických ľudí, ktorí si nájdu svoje miesto v živote.

Prajem vám spoločne s vašimi učiteľmi šťastie, šťastie pri zelenom stole, šťastie pri štúdiu na  vysokej škole, šťastie pri výbere zamestnania, každodenné šťastie … Želám vám, aby ste celý život robili to, čo vás bude napĺňať, želám vám dostatok motivácie a vytrvalosti  do ďalších dní a rokov, dostatok nadšenia  a optimizmu  a dostatok síl na prekonávanie prekážok, želám vám priateľov, ktorí budú pri vás vždy stáť.

Želám vám, aby ten čas, ktorý už je teraz len vo vašich rukách, ste prežili v zdraví, šťastí a láske.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy

Fotoalbum