Beseda o HIV a AIDS

Beseda o HIV a AIDS

V súvislosti s Dňom boja proti AIDS (pripomíname každoročne 1.12.) sme dňa 6.12.2023 pre žiakov 3.ročníka zorganizovali besedu s dermatovenerologičkou  MUDr. Gabrielou Hudzíkovou. Odborníčka na sexuálne prenosné ochorenia v našom regióne aj v tomto roku rozšírila vedomosti žiakov o tomto ochorení. Vďaka jej dlhoročnej praxi a skúsenostiam s liečbou HIV pozitívnych pacientov zodpovedala všetky priame aj anonymné otázky študentov a poučila ich o spôsobe šírenia, prevencii a liečbe HIV. Žiakom objasnila čo robiť a kde hľadať odbornú pomoc v prípade, že majú podozrenie na toto ochorenie.

Bonusom prezentácie bol aj milý mikulášsky kozmetický darček, ktorý venovala pani doktorka všetkým účastníkom besedy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a odbornú edukáciu žiakov.

RNDr. Dušana Slovíková