PREZENTÁCIA GYMNÁZIA NA ZŠ GRUNDSCHULE

PREZENTÁCIA GYMNÁZIA NA ZŠ GRUNDSCHULE

Dňa 7.12.2023 sme prijali pozvanie Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie v Kežmarku, v priestoroch ktorej sa konala prezentácia stredných škôl z mesta Kežmarok. Deviatakom sme predstavili študijný program gymnázia a organizáciu štúdia. Aktívnejších sme motivovali, že okrem štúdia sa môžu realizovať v rôznych mimoškolských aktivitách, v školskej kapele, či športových súťažiach. Ďalej sme ich motivovali k možnej reprezentácií školy v predmetových olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj zahraničných jazykových pobytoch.

Našu školu prezentovali Alexandra Alexyová, III.B a Lenka Liptáková, II.A.

Ďakujeme ZŠ Grundschule za možnosť predstaviť sa nám na ich pôde a už teraz sa tešíme na každého jedného žiaka, ktorý sa rozhodne stráviť svoj stredoškolský život na našom gymnáziu.

Mgr. Dominik Ilaš