Beseda na podporu prevencie

Beseda na podporu prevencie

Žiaci prvého ročníka dňa 28. 11. 2018 absolvovali besedu na podporu prevencie proti užívaniu drog a omamných látok, závislosti na alkohole a tabaku, šikane a obchodovaniu s ľuďmi. Besedu viedol zástupca náčelníka MsP Kežmarok, pplk. Milan Kušnirák.

Mgr. Katarína Galliková