Stále medzi najlepšími

Stále medzi najlepšími

Dňa 15. novembra 2018 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO rebríček základných a stredných škôl za školský rok 2017/2018. Hodnotenia škôl boli doplnené o výsledky žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na základných školách a tiež o výsledky absolventov stredných škôl v externej časti maturitných skúšok.

V rámci hodnotenia stredných škôl v kategórii gymnázium bolo zaradených a hodnotených 173 gymnázií. Naša škola Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku  sa umiestnila na 4. mieste v rámci Prešovského kraja a celkovo na 29. mieste v rámci celého Slovenska. Je to zatiaľ naše najlepšie umiestnenie v tomto hodnotení. Za posledných päť školských rokov sme sa v rebríčku posunuli o 10 miest nahor.

V Prešovskom kraji sa na 1. mieste so ziskom 8,5 bodov umiestnila Spojená škola-Gymnázium na Sládkovičovej ulici v Prešove (počet žiakov 138), 2. miesto patrí Spojenej škole-Gymnázium Dominika Tatarku v Poprade (8,1 bodov, počet žiakov 822) a 3. miesto Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove (7,7 bodov, počet žiakov 670).

V celoslovenskom rebríčku našu školu predbehli gymnázia z veľkých miest (napr. 9 bratislavských, 3 košické, 3 žilinské) alebo gymnáziá bilingválne (popradské, sučianske). Sme lepší ako veľkosťou a zameraním porovnateľné gymnáziá v našom regióne.

Naša škola získala 7,2 bodov a do hodnotenia sa započítali výsledky 244 žiakov, ktorí študovali v minulom školskom roku na našej škole, pričom 48 z nich boli maturanti.

Trvalý vzostupný trend v hodnotení je výsledkom systematickej práce učiteľov a žiakov školy. Široká škála voliteľných predmetov v 3. a hlavne v 4. ročníku výrazne ovplyvňuje  študijné výsledky žiakov, vysokú  úspešnosť v externej časti maturitnej skúšky a v prijímaní na vysoké školy doma i v zahraničí.  Na výsledné hodnotenie školy má vplyv takmer nulová miera nezamestnanosti absolventov a úspešná účasť žiakov v predmetových olympiádách a iných súťažiach na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.

Rebríčky najlepších škôl  a metodiku hodnotenia nájdete na http://skoly.ineko.sk/.

Daniela Čekovská, zástupkyňa riaditeľky školy