Beseda s predstaviteľom samosprávy

Beseda s predstaviteľom samosprávy

Voliť či nevoliť? Túto otázku si v týchto dňoch kladu mnohí z nás. Naši študenti – prvovoliči – budú mať o pár dní možnosť ísť po prvýkrát k volebným urnám, aby svojim hlasom rozhodli o zástupcoch v samospráve obcí a miest, kde žijú.

Preto sme k nám na besedu pozvali nášho úspešného absolventa a dlhoročného primátora Spišskej Belej a poslanca zastupiteľstva PSK JUDr. Štefana Bieľaka. V neformálnej atmosfére žiakom porozprával o fungovaní samosprávy, o tom, aké je dôležité, aby naše mestá a obce spravovali fundovaní ľudia so srdcom na správnom mieste a kladným vzťahom k svojmu mestu a obci.

Fotoalbum