Biblická olympiáda 2023

Biblická olympiáda 2023

V stredu 29. 3. 2023 sa družstvo našej školy v zložení Emanuel Kučera, Emília Lizáková (obaja III. A) a Alžbeta Šlosárová (II. B) zúčastnilo dekanátneho kola Biblickej olympiády.V priestoroch Gymnázia sv. Jána Pavla II. v Poprade sa zástupcovia troch dekanátov (Poprad, Kežmarok a Spišská Stará Ves) pokúsili získať aspoň 60 % bodov (kritérium úspešného riešiteľa) a zabezpečiť si tak postup do diecézneho kola v Spišskej Kapitule za svoj dekanát.

Tento cieľ naši žiaci bez problémov zvládli a postúpili ako víťazi v rámci Kežmarského dekanátu. Zároveň nášmu dekanátu zabezpečili ziskom takmer 80 % bodov druhý najlepší výsledok.

Veríme, že trojica našich žiakov postúpila nielen v súťaži, nielen vo vedomostnej úrovni, ale že naši zástupcovia postúpili aj v osobnostnom a duchovnom raste, ktorý štúdium knihy kníh Biblie podporuje.

Veľká vďaka!

Mgr. Pavol Šoltys (vyučujúci náboženskej výchovy)