Úspech na Vansovej Lomničke

Úspech na Vansovej Lomničke

25. marca 2023 sa konalo v Stropkove krajské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Zúčastnila sa ho skvelá recitátorka Soňa Kurtá (III.B), ktorá získala krásne 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola. Soničke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a želáme jej veľa úspechov v celoslovenskom kole tejto súťaže.

 

Mgr. Andrea Petrášková