Matematický klokan 2023

Matematický klokan 2023

Dňa 27. marca sa 15 žiakov našej školy zapojilo do jubilejného 25. ročníka najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete Matematický klokan.

Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré sú rozdelené po 8 do troch skupín podľa náročnosti. Na vypracovanie úloh mali súťažiaci 60 minút a skutočne využili naplno celý čas.

Výsledky sa dozvieme v polovici apríla a uvidíme, ako sa našim žiakom v konkurencii rovesníkov z celého Slovenska darilo.

 

Ing. Daniela Čekovská