EKOOLYMPIÁDA

EKOOLYMPIÁDA

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili EKOOLYMPIÁDY, ktorú organizuje o.z. Planet Lover. V tomto školskom roku sa zapojilo celkovo 9931 študentov z 587 škôl na Slovensku. Hra prebiehala inovatívnym spôsobom v online prostredí cez aplikáciu, v ktorej mali registrovaní študenti možnosť 4 týždne trénovať a zdokonaľovať svoje vedomosti v 5 oblastiach: oceán, pôda, voda, odpad a klimatická zmena.

Dňa 23.3.2023 prebehlo ostré súťažné kolo v kategórii študentov 1. a 2.ročníka a 24.3.2023 pre študentov 3.- 4.ročníka. Z našej školy sa registrovalo celkovo 44 žiakov a ostrých kôl sa zúčastnilo 28 žiakov. Do celoslovenského finále postúpili 4 žiaci:

  • Antónia Plutová a Tamara Vnenčáková II.A
  • Karin Horanská a Viktor Lipčák III. B

Finále EKOOLYMPIÁDY prebehlo 29.3.2023 a v konkurencii už len 33 najlepších postupujúcich v danej
kategórii sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

Kategória 9.roč. ZŠ, 1. a 2.ročník SŠ:

  • Antónia Plutová – 5. miesto
  • Tamara Vnenčáková – 14. miesto

Kategória 3.- 5. ročník SŠ:

  • Viktor Lipčák – 13. miesto
  • Karin Horanská – 20. miesto

Víťazom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Zároveň nás teší, že v tomto roku vzrástol záujem študentov našej školy súťažiť v tomto inovatívnom projekte a vzdelávať sa v problematike ochrany životného prostredia a klimatických zmien.