BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

Dňa 29. novembra 2023 sa konala Burza stredných škôl v zrenovovaných priestoroch Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Určená bola pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. O jej úspešnosti svedčí hojná účasť žiakov, ktorých bolo vyše 500, ale taktiež aj samotných prezentujúcich škôl. Medzi zúčastnenými školami boli okrem nášho gymnázia aj Gymnázium Spišská Stará Ves, všetky stredné školy z mesta Kežmarok, ale aj odborné školy drevárska, elektrotechnická, zdravotnícka, pedagogická, z miest Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča. Ďakujeme za príjemnú atmosféru organizátorom, Centru poradenstva a prevencie v Kežmarku, ale aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku.

Prezentovanie našej školy deviatakom bude prebiehať aj v nasledujúcich týždňoch návštevou vybraných základných škôl v okolí, ale aj dňom otvorených dverí, o ktorého termíne budeme informovať na našej webovej stránke, či sociálnych sieťach.

Mgr. Dominik Ilaš