Máme v škole expertov? Určite áno!

Máme v škole expertov? Určite áno!

A mohli to potvrdiť 28. novembra 2023 v 17. ročníku súťaže Expert geniality show. 13 žiakov našej školy riešilo úlohy online formou.

Súťažiaci si mohli vybrať dve spomedzi šiestich ponúkaných tém:

  • Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci)
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné a pojmové myslenie)
  • Svetobežník (fyzická geografia, humánna geografia)
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia)
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie)
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympiády, športovci, fyziológia tela športovcov, strava)

Priebežné výsledky organizátori zverejnia ešte pred Vianocami a definitívne výsledky budú známe po Novom roku.

Veríme, že zapojení žiaci sa zaradia medzi doterajších úspešných riešiteľov a získajú titul Expert na…

Ing. Daniela Čekovská