Cestujeme v čase do roku 1989

Cestujeme v čase do roku 1989

V piatok 8. októbra 2021 sa v našej škole zastavil tím nadšencov z neziskovej organizácie SEEDS.
Témou bolo oboznámiť žiakov druhého ročníka o živote pred rokom 1989 a ukázať, ako ovplyvnila
revolúcia náš súčasný život. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí, od udalostí, ktoré
predchádzali Nežnej revolúcie (udalosti roku 1968, výstavba Berlínskeho múru, život ľudí
v Československu) až po samotnú revolúciu. Spestrením prednášky boli aj osobné veci, ktoré sa
používali za čias totalitného režimu, na ktoré spomínali viac učitelia než žiaci. Cieľom tejto prednášky
bolo zamyslieť sa nad slobodou, ktorú máme dnes, ktorú často berieme ako samozrejmosť a ako
dôležité je chrániť si ju.

 

Nina Cehuľová, 2.B