Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

Po ročnej odmlke, spôsobenej pandémiou, sme dňa 15. októbra 2021 odštartovali školskú súťaž o NAJ EKO triedu. Súťaž potrvá do 10.5.2022.

V školskom roku 2021/2022 sa v ekologickej súťaži bodujú tieto aktivity:
a/ starostlivosť o čistotu triedy – bodová škála 0 – 5 bodov, hodnotené mesačne
b/ separácia odpadu – bodová škála 0 – 5 bodov, hodnotené mesačne
c/ zber papiera – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraného papiera
d/ zber suchého chleba – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraného chleba
e/ zber použitých batérií a elektroodpadu – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraných batérií a odpadu
f/ triedne ekologické projekty a aktivity – individuálne bodované extra bonusovými bodmi
Pre víťazné triedy je schválená celková suma 150 Eur. Tri najúspešnejšie triedy získajú výhry vo výške 50 Eur, určené na stužkovú slávnosť, prípadne iné triedne podujatie.

Pripravujeme aj niekoľko noviniek, ktoré by sme chceli zaradiť medzi naše eko aktivity. Ak nám epidemiologická situácia dovolí, zorganizujeme predvianočnú burzu ošatenia a športovo-relaxačný deň.

Termín štartu súťaže sme vybrali zámerne a spojili sme ho s pripomenutím si Svetového dňa zdravej výživy. V piatok 15.októbra 2021 si všetci študenti pochutnali na lokálnych mliečnych výrobkoch a jablkách.

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie našim štedrým sponzorom

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. a spoločnosti SK-MIX, s.r.o.,

ktorí pre nás pripravili zdravú desiatu bohatú na bielkoviny a vitamíny.

Ďakujeme!

 

RNDr. Dušana Slovíková