Cez skúsenosť k poznaniu

Cez skúsenosť k poznaniu

V pondelok a v utorok 10. a 11. septembra 2018 sa vo Face clube v Spišskej Belej stretli stredoškoláci zo štyroch rôznych škôl kežmarského okresu a diskutovali na témy predsudkov a stereotypov. Kežmarské gymnázium zastupovali traja študenti druhého ročníka – Anna Romaňáková a Ján Kovalčík z II. B a Daniel Pliško z II. C triedy.

V rámci projektu priorít školstva Face club realizuje projekt zaMYSLI sa VIAC, ktorého jednou z aktivít je práve kurz Cez skúsenosť k poznaniu. Tento akreditovaný kurz realizovala organizácia Eduma, ktorá sa zaoberá témou odlišností, akéhokoľvek druhu. Pondelok sa študenti najskôr zoznámili a neskôr začali diskutovať o predsudkoch, ktoré majú možno oni sami, a ani nevedia prečo. Bloky boli dopĺňané rôznymi videami, niektoré z nich boli z online živej knižnice, ktorá je tiež aktivitou organizácie Eduma. Príbehy sú rôzneho charakteru, naši študenti pozerali tri príbehy. Prvý príbeh bol o rómskom chlapcovi, Igorovi, ktorý je tanečníkom a hercom a ktorý bojuje celý život s predsudkami,  druhý príbeh bol o Maťovi, ktorý žije s ťažkým hendikepom, a tretí bol o Sáre, dcére iránskych emigrantov. Cez príbehy mohli študenti vidieť situáciu aj z druhej strany, a tak lepšie porozumieť životu ľudí s inakosťou.

V utorok sa stretnutie nieslo v plánovacom charaktere, pretože študenti – účastníci kurzu majú za úlohu zrealizovať aktivitu na túto tému aj vo svojich triedach či na školách s cieľom šírenia empatie voči inakostiam rôzneho charakteru. Po ukončení kurzu študenti získavajú status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity. Dúfame, že myšlienky tolerancie sa prostredníctvom študentov budú šíriť ďalej.

Stanislava Kučkovská