Chemická olympiáda – výsledky

Chemická olympiáda – výsledky

Dňa 18. mája 2023 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej J. A. Baťu vo Svite konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C.
Našu školu reprezentoval žiačka I. B triedy Natália Gemzová, ktorá sa v silnej konkurencii stala úspešnou riešiteľkou krajského kola a obsadil vynikajúce 9. miesto.

Blahoželáme jej, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme do budúcnosti veľa podobných dobrých umiestnení.

 

 Ing. Daniela Čekovská