Záchranárska súťaž

Záchranárska súťaž

Dňa 17.5.2023 sa študenti našej školy zúčastnili záchranárskej súťaže, ktorá sa konala v Aréne Poprad.

Družstvo z našej školy v zložení Martin Varšo, Lenka Poľanovská, Ondrej Pitoňák, Berta Hudina, Adam Kovalčík a Natália Gemzová absolvovalo šesť stanovíšť, na ktorých si preverili svoje praktické zručnosti pri zachraňovaní. Čakali ich rôzne situácie, kde museli poskytnúť prvú pomoc figurantom, ktorými boli taktiež študenti našej školy.

Ošetrovali napríklad poranenú hlavu, popáleninu tváre, tržné rany, ranu po uhryznutí psom, zástavu srdcovej činnosti a podozrenie na cievnu mozgovú príhodu. Okrem praktickej časti overili si svoje vedomosti v teste o organizácii SČK.

Išlo im to super a umiestnili sa na skvelom 2. mieste ku ktorému im gratulujeme.

Veronika Steinová, II. A